Register över domar

2019-10-30 i Domstol
FRÅGA
Hej'I samband med en minst sagt besvärlig separation blev jag dömd för ofredande. Upptäcker nu fem år senare att man kan finna att jag varit föremål i brottsmål på internet trots att jag blev frikänd efter överklagan till hovrätten. Det känns givet orättvist att man kan använda mig på det sättet på internet. Kan jag göra något åt detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppgifter sparas dels i belastningsregistret, dels i register som domstolar för över alla sina domar.
I lagen om belastningsregister finns bestämmelser om gallring, t.ex. om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningen, vilket blir aktuellt i ditt fall (här). Någon motsvarande regel finns inte när det kommer till registret som domstolar ska föra över domar. Huvudregeln är istället att en domstol ska föra register över brottmål på obestämd tid (här), och varje år för även alla registrerade domar samman i inbundna böcker som sparas på obestämd tid (här).

Du kan försöka att kontakta Lexbase och Google och be om att få dessa dokument borttagna, men de har ingen skyldighet enligt lag att ta bort dem.

Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (383)
2020-01-17 Vem prövar frågan om resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen?
2020-01-05 Processföring i domstol och brott mot tystnadsplikt
2019-12-31 En eller två rättegångar?
2019-12-17 Vilken dom är det som kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen?

Alla besvarade frågor (76518)