Referensräntan

2017-05-25 i EKONOMI
FRÅGA
Hur räknar man ut referensräntan på 100 000kr?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Referensräntan är en räntesats som fastställs av Riksbanken en gång varje halvår. Referensräntan styrs av reporäntan och motsvarar reporäntan vid slutet av föregående halvår, avrundat uppåt till närmaste halva procentenhet. Just nu är referensräntan -0,5 %.

Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte, utan den används endast till att beräkna andra räntor. Det går alltså inte att räkna ut referensräntan på 100 000 kr, utan det krävs att det finns en annan ränta som ska räknas ut där man använder referensräntan (då man tar referensräntan plus ett visst antal procentenheter beroende på vilken ränta som ska räknas ut).

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (460)
2021-11-10 Vem har rätt till studiebidraget under gymnasietiden?
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-10-03 Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?
2021-09-30 Internetbedrägeri

Alla besvarade frågor (97406)