Realavtal och realhandlande

2016-02-27 i Avtal
FRÅGA
Hej Lawline!Jag har en fråga: vad är skillnaden mellan realavtal och realhandlande? Kan ni förklara med exempel?Tack på förhand,Andrea
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Det finns avtal som kan ingås genom att en viss part, utan att parten förklarat något viljeuttryck, utför en viss rättshandling vilken i sig leder till att avtalet anses ingånget. Som exempel kan nämnas att när någon parkerar sin bil på en avgiftsbelagd parkeringsplats anses denne ha gett uttryck för viljan att ingå avtal genom sitt handlande. I dessa situationer är det oftast inte av intresse att försöka fastställa vad som utgör ett anbud och vad som skall räknas som accept. Vissa typer av specifikt handlande som leder till avtalets tillkomst utgör alltså avtals ingående genom realhandlande.

Detta ska i sin tur skiljas från realavtal. Det är en allmän missuppfattning att realavtal ingås genom realhandlande. Realavtal är en specifik variant av formalavtal (att vissa formkrav ska vara uppfyllda för att avtalet ska anses vara bindande) där avtalet inte blir bindande innan fullgörelsen. Som exempel på ett realavtal kan nämnas en gåva som inte är bindande för givaren förrän den realiserats.

Med vänlig hälsning,

Khashayar Kiavash
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1411)
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt
2021-01-19 Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (88322)