Rättvist mellan syskon när ena syskonet får köpa föräldrars fritidshus

FRÅGA
Jag ska köpa mina föräldrars fritidshus för att de inte orkar sköta om det längre. Jag har en syster, som inte har något emot att jag köper det. En mäklare värderade huset i höstas till 700 000 kr, innan vi bestämde att jag skulle köpa det. Våra föräldrar är inte i behov av pengarna så alla inblandade anser att jag kan köpa det till ett lägre pris. Taxeringsvärdet är på 382 000 kr. Jag vill ju dock att det ska vara rättvist mellan min syster och mig så min tanke är att om jag köper det för t ex 500 000 kr så ger mina föräldrar min syster 200 000 kr (av dessa 500 000). Blir det rättvist? Mina föräldrar behöver i så fall betala en reavinstskatt på 60-70 000 kr.Hur kan man göra med lösöret, för det blir kvar. Kommer ta tid att rensa och det mesta är inget värt.Tanken med detta är att inget ska vara förtida uttag av arv.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om alla inblandade parter är överens kan ni göra i princip hur ni vill. Ni kan själv välja vad ni tycker blir rättvist. För att det inte ska bli problem i framtiden, när arvet efter dina föräldrar ska fördelas, är det bra om de skriver in i köpekontraktet att det inte ska ses som ett förskott på arv att du fick köpa fritidshuset och lösöret till ett lägre pris. Dina föräldrar kan även skriva ett gåvobrev angående pengarna som de vill ge i gåva till din syster och skriva in i gåvobrevet att det beloppet inte heller ska ses som förskott på arvet. Regler om förskott på arv finns i 6 kap. 1 § ärvdabalken.

Om ni vill ha hjälp att skriva avtal rekommenderar jag Lawlines avtalstjänst: lawline.se/vara_tjanster/avtal

Vid en överlåtelse av en fastighet finns en princip som kallas huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att om köpeskillingen överstiger taxeringsvärdet räknas det som ett köp även om det är under marknadsvärdet. Om köpeskillingen motsvarar eller understiger taxeringsvärdet räknas det istället som gåva, även om mottagaren betalar en summa. Om du köper fritidshuset för 500 000 kr räknas det därför som ett köp. En sak att tänka på då är att du måste betala stämpelskatt när du köpt fritidshuset (4 § lagen om stämpelskatt). Stämpelskatten är 1,5 % av det högsta beloppet av köpeskillingen och taxeringsvärdet (8 och 9 § lagen om stämpelskatt). Om du köper fritidshuset för 500 000 kr blir alltså stämpelskatten 7 500 kr.


Hoppas att du är nöjd med svaret, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?