Rättsverkningar av adoption vad gäller arv. Kan adoption bestridas av adoptantens barn?

2017-11-18 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej, Jag är särkullebarn, min far ligger på dödsbädden och vill adoptera mitt styvsyskon. Min far och hans fru har ett gemensamt barn och hon har ett från ett annat äktenskap som han då vill adoptera. Frågan har varit på tapeten när "hen" var yngre men det blev inte av då, då "hen" inte ville. I dag är vi vuxna, för mig känns det som att man vill minska min andel av arvet från min far, genom att jag bara får 1/3 istället för 1/2 del av arvet. Kan man verkligen göra så ?, Känner mig sviken.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag ska gå igenom steg för steg hur samspelet fungerar mellan arv och adoption, och hur du kan påverka de olika delarna.

Adoption och testamente
För att din far ska kunna adoptera barnet krävs att han uppfyller kriterierna i föräldrabalken 4 kap. Enligt 4 kap 3, 4 och 5 §§ kan han med sin frus och "barnets" samtycke adoptera sin frus "barn".

Rent rättsligt bör det inte finnas några hinder för adoptionen. Även om det finns eller uppkommer ett sådant hinder är det mycket möjligt att din far istället upprättar ett testamente för ditt styvsyskons fördel.

Rättsverkningar av adoption
Enligt föräldrabalken 4 kap 8 § anses barn som adopterats av den ena maken vara makarnas gemensamma barn. Ditt styvsyskon skulle därav i lagens mening behandlas precis som om hen var din fars biologiska barn.

Adoptivbarnets rätt till arv
Eftersom ett adoptivbarn har samma rättigheter som en förälders biologiska barn innebär det att ditt styvsyskon kommer ärva precis på samma sätt som du. Som du säger kommer då ditt styvsyskon att ha rätt till 1/3 av arvslotten efter din fars död. Det finns dock en viktig skillnad mellan er. När din far dör har du som särkullebarn rätt att få ut din del av arvet direkt efter din fars och hans frus bodelning. Ditt då adopterade styvsyskon kommer dock att behöva vänta tills hens mor dör, vilket följer av ärvdabalken 3 kap 1 §. Regeln säger att särkullebarn får ut sitt arv direkt, medan gemensamma barn får vänta tills även modern har dött om arvlåtaren (den som dött) var gift. Det kallas att gemensamma barn får efterarvsrätt.

Om din far istället upprättar testamente
Det kan hända att din far väljer att upprätta ett testamente istället för att adoptera. Det som händer då är att du i varje fall har rätt din din laglott, som då skulle utgöra hälften av din arvslott. Eftersom att ni då endast är två bröstarvingar (arvsberättigade barn) skulle din laglott utgöra ¼ av den totala efterlämnade egendomen. Rätten för ett barn att utkräva sin laglott trots ett motsägande testamente finns i ärvdabalken 7 kap 3 §.

Slutsats
Det finns i stort tre olika situationer som jag ser som sannolika.

1. Att din far adopterar ditt styvsyskon och ni får dela på kvarlåtenskapen med 1/3 var. Det finns tyvärr inget, såvitt jag vet, som du personligen kan göra för att hindra adoptionen.

2. Att din far istället för att adoptera upprättar ett testamente till fördel för ditt styvsyskon. Din arvslott blir då fortfarande hälften av hans kvarlåtenskap, men han kan testamentera bort så mycket så att du har rätt till minst ¼ av all hans kvarlåtenskap. Det finns inte heller i denna situation något du kan göra för att hindra att han testamenterar bort så mycket att det inte inkräktar på din laglott.

3. Att din far varken adopterar eller upprättar ett testamente. Då kommer hans arv fördelas som vanligt mellan dig och ditt halvsyskon, med hälften vardera.

Möjligheterna att styra över ditt fars arv ligger i stort sett helt hos din far.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (469)
2021-11-17 Är ett särkullbarn arvsberättigat?
2021-11-14 Vad händer med barnens arv när en förälder gifter om sig?
2021-10-30 Hur kan en bröstarvinges rätt till arv tillvaratas?
2021-10-04 Min pappa har skänkt bort sitt hus till sin sambo efter ett sjukdomsbesked. Kan jag häva gåvan?

Alla besvarade frågor (97358)