Rättsskydd, rättshjälp och råd angående stämning

2017-10-31 i Domstol
FRÅGA
Hej min man har haft en jurist i många år hans advokat skulle förska med resning i ärendet då vill han ha 25000 låna av min man. Resningengjordes aldrig o min man fick inte tillbaks dom finns ett avtal som är påskrivet. Det kan bli huvudförhandling i tingsrätten men det kan bli en stor kostnad för min man frågan är hur gör min man är det mening att gå vidare på hans kontoutdrag står det juridiskt arvode 25000 han sktev så pågrund av vanan skriva så. Hur gör han?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har helt rätt i att det kan bli en stor kostnad att gå vidare med stämning. Först ska nämna, att ni bör undersöka om ni har rättsskydd i er hemförsäkring. Skulle så inte vara fallet, eller om rättsskyddet inte räcker, är det möjligt att ansöka om rättshjälp (9 § rättshjälpslagen). Din man kan beviljas rättshjälp om han inte har en årsinkomst som överstiger 260 000 SEK. Det får inte finnas andra sätt att tillgodose hans behov av juridisk hjälp och han måste på egen bekostnad tagit del av juridisk rådgivning i minst en timme. Det ska även vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt (8 § rättshjälpslagen). För att det ska anses rimligt krävs det att det finns allmänt intresse av den fråga som din man söker rättshjälp för.

Råd

Jag rekommenderar att din man tar biträde av en jurist för att få stöd i hur han ska gå vidare. Det är inte helt enkelt att driva en tvist själv. Är omständigheterna som du nämner, bör det finnas möjlighet att få tillbaka pengarna. Vill ni ha biträde av Lawline kan ni boka tid på info@lawline.com.

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (512)
2021-09-22 Hur namnges domar från Arbetsdomstolen?
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål
2021-08-27 Hur överklagar man förvaltningsrättens beslut?

Alla besvarade frågor (95785)