RÄTTSPROCESS

2021-11-11 i Domstol
FRÅGA
Hejsan! Kan man bli dömd innan domstolen har tagit ett beslut?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår inte vilket rättsområde du syftar på. Jag kommer utgå från att du syftar på hur det fungerar i ett brottmål.

Var och en ska, vid prövningen av civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag ( 2 kap. 11 § 2 st. regeringsformen, artikel 6 i Europakonventionen ). Det innebär att det är omöjligt att bli dömd innan domstolen tagit ett beslut.

Nedan finner du processen för hur det går till när en domstol ska ta ett beslut.

Åtal

Åtal ska väckas om det finns tillräckligt med bevis som visar att ett brott har begåtts och att en gärningsperson kan knytas till brottet. Åtal innebär att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan innehåller information om vilket brott det handlar om, vem som misstänks för brottet sam vilken bevisning åklagaren har.

För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark. Det kan hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att få en fällande dom.

Rättegång och dom

Brottmål behandlas i de allmänna domstolarna (tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen). Domstolen avgör målet efter att både den misstänkte och åklagaren muntligt fått presentera sina yrkanden vid rättegången, detta kallas även för huvudförhandlingen. Även brottsoffret kan höras under förhandlingen. Finns det vittnen, hålls förhör med dem.

När alla förhör är klara sammanfattar åklagare och försvarsadvokat vad som sagts under rättegången. De redovisar även argument för och emot den tilltalades (gärningspersonens) skuld. Om den misstänkte bedöms vara skyldig till brott bestämmer domstolen därefter vilken påföljd (straff) som ska utdömas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fatma Nasser Ali
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (537)
2022-01-20 Kan målsägandebiträdet svara på frågorna under ett förhör?
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling

Alla besvarade frågor (98707)