Rättsliga påföljder när naken man pratar med barn

2020-06-30 i Övriga brott
FRÅGA
Jag och min syster åkte ut till mina kusiners sommarstuga för att sola och bada när en av de andra som bor några hus bort kommer och sätter sig på samma brygga som oss fullt naken och börjar prata och söka ögonkontakt med oss. Han är en gubbe på 60+ och jag och min syster är 17 och 15 år. Det sitter dessutom familjer i husen runt om och han är fullt medveten om att dom också ser. Vi blir sjävklart väldigt obekväma och jag undrar nu om detta kan få några typer av rättsliga påföljder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Händelsen som du beskriver kan hänföras till två olika brott, sexuellt ofredande och förargelseväckande beteende. Brotten och dess påföljder kommer att beskrivas nedan.

Sexuellt ofredande

Mannen du beskriver har genom att varit naken, blottat sig för er. Ett som kan aktualiseras för blottning är sexuellt ofredande (6 kap. 10 § 2 st. brottsbalk). För att dömas för sexuellt ofredande krävs att blottningen är ägnad att väcka obehag. Bedömningen i om blottningen varit ägnad att väcka obehag görs utifrån vad som typiskt sett är en sådan gärning som väcker obehag. För straffansvar krävs också att gärningen har ett sexuellt motiv och att den är riktad mot en eller flera bestämda personer.

Att en naken man sätter sig på samma brygga som er, försöker prata och söker ögonkontakt, skulle jag bedöma som en typisk gärning som väcker obehag. Eftersom han gått fram till er tolkar jag det som att gärningen är riktad mot dig och din syster. Det är dock svårt utifrån din beskrivning att bedöma om det finns ett sexuellt motiv. Det kan dock vara sannolikt att mannen begått sexuellt ofredande mot dig och din syster.

Straffskalan för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst två år (6 kap. 10 § 1 st. brottsbalk).

Förargelseväckande beteende

En person som visar sig naken offentligt utan sexuellt motiv kan göra sig skyldig till brottet förargelseväckande beteende (16 kap. 16 § brottsbalk). För straffansvar krävs att gärningen skett i offentligheten och att beteendet är ägnat att framkalla förargelse hos allmänheten. Med förargelse menas att människor blir irriterade eller reagerar påtagligt negativt på ett beteende. Att beteendet är ägnat att framkalla förargelse menas att förargelse inte nödvändigtvis har uppstått, utan att det är tillräckligt att förargelse normalt kan uppstå vid den typen av beteende.

Eftersom mannen vistats på bryggan med er så att både du och din syster samt att barnfamiljer runt om har kunnat sett honom naken, så har händelsen skett i offentligheten. Att mannen visat sig naken för dig och din syster som klassas som barn, samt för barnfamiljer i närheten, borde normalt kunna leda till förargelse hos allmänheten. Det är därför sannolikt att mannen kan ha gjort sig skyldig till brottet förargelseväckande beteende.

Straffet för förargelseväckande beteende är böter.

Rekommendation

Jag skulle rekommendera att ni berättar om händelsen för era föräldrar eller era kusiners föräldrar, så att de kan prata med mannen om hans beteende. Ni kan också polisanmäla händelsen. Om det skulle hända igen kan ni ta en bild som bevis till polisen, eller prata med grannarna som kan varit vittnen till händelsen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (891)
2021-01-20 Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?
2021-01-20 Vad gäller vid brottet tjänstefel?
2021-01-20 Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?
2021-01-12 Straffrättsligt ansvar för falskt larm

Alla besvarade frågor (88317)