FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/07/2022

Rättsliga möjligheter när det uppstår tvist mellan delägare enligt samägandelagen

Hej! Har en nära vän som äger ett hus ihop med sitt ex. Exet bor kvar då denne vägrar samarbeta med utköp av min vän eller att sälja fastigheten tillsammans. Bodelningsförättare har kommit fram till att exet inte har ekonomisk förmåga att köpa ut min vän och exet vägrar samarbeta. Min vän har varit tvungen att ansöka om offentlig auktion och nu även om god man för förvaltning då exet hyr ut delar av huset utan godkännande av min vän. Finns det något mer som min vän kan göra? De äger 50% var av fastigheten. Exet är vidtalad om att min vän inte godkänner denna typ av uthyrning. Kan man göra någon form av anmälan? Tingsrätten drar även ut på tiden då de har långa handläggningstider.

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

När det uppstår rättsliga frågor om samägd egendom så regleras det främst i samägandelagen, som du hittar (här). 

Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att egendomen i fråga är en bostadsfastighet och att ingen avtalsklausul föreligger som begränsar samägandelagens tillämpningsområde. 

Rättsliga möjligheter enligt samägandelagen

Vad din vän redan har gjort, det vill säga begära om försäljning genom offentlig auktion och att tillsätta en god man för förvaltningen av fastigheten är det främsta rättsliga verktyg som samägandelagen ger (3 § och 6 § Samägandelagen). Det finns däremot ett ytterligare sätt att lösa problemet på. Även om förvaltningen av hela fastigheten ska ske i samtycke med alla delägare så innebär inte det att ett samtycke krävs för att överlåta sin del av fastigheten till någon annan (2 § Samägandelagen). Så din vän behöver inte sälja av sin andel till den andra delägaren utan det kan göras till vem som helst, vilket visserligen kan bli svårt men är trotsallt en möjlig väg ut.

Rätt till hyresintäkter 

Utöver det så har din vän som samägare av fastigheten (förutsatt att det inte är reglerat i avtal) rätt till hälften av fastighetens avkastning, vilket innefattar hyresintäkten som den andra delägaren har dragit in från uthyrningen (RH 2010:53).

Rättsliga möjligheter utanför samägandelagen

Dessvärre kan jag inte hitta några andra möjliga rättsliga sätt att angripa problemet på. Förutom om din vän har förlorat rådigheten över egendomen. Det vill säga om den andra delägaren har bytt ut lås eller på annat sätt frånhänt din väns möjligheter till att komma åt och använda sin egendom. I sådana fall kan det röra sig om ett egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § Brottsbalken. Egenmäktigt förfarande utgör ett brott som kan resultera i straffansvar till böter eller fängelse upptill ett år eller om det är grovt upptill fyra års fängelse.

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen,  

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000