Rättslig ägare av bil

Hej! Tyvärr så kommer jag och min sambo att separera. Jag köpte en bil för gemensamt bruk som jag betalat till 100% men som min sambo står som ägare på. Vem är de som har rätt till bilen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När sambor separerar sker normalt ingen bodelning utan för att en bodelning ska ske krävs att någon av samborna kräver detta (8 § SamboL). I en bodelning ingår samboegendom (12 § SamboL), vilket är sambors bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). En bil kan således inte anses vara samboegendom eftersom detta inte är att betrakta som inre lösöre. I en eventuell bodelning mellan er kommer alltså inte bilen att räknas med och kommer således inte behöva tillfalla någon på det viset.

Den som då har rätt till bilen är den som är den juridiskt riktiga ägaren. Detta är emellertid inte helt enkelt att svara på. Den person som står som registrerad ägare på en bil är inte nödvändigtvis den riktiga ägaren. Detta kan dock utgöra ett bevis för vem som äger bilen, om än inte ett tillräckligt bevis eftersom det inte görs någon rättslig prövning om vem som äger bilen när detta förs in i registret. Det blir således aktuellt att se till andra omständigheter. Att du köpt bilen, och särskilt om du har kvitto på detta, är en omständighet som talar för att det är du som är ägare av bilen. Vem som använder bilen och betalar försäkring och bensin till den är också omständigheter som kan visa på vem som är bilens ägare. Det finns således flera olika omständigheter att beakta och ett riktigt svar på frågan om vem som är bilens riktiga ägare kan endast fås av allmän domstol, där samtliga omständigheter måste beaktas.

Jag skulle råda dig att försöka komma överens med din sambo och försöka lösa situationen er emellan och beakta ovan nämnda omständigheter. En domstolsprocess kan bli både lång och kostsam. Skulle ni vilja ha ännu mer juridisk hjälp där samtliga omständigheter kan lyftas fram kan vi på Lawline hjälpa er med detta. Vi kan även hjälpa till med en eventuell bodelning er emellan. Boka tid med en jurist på https://lawline.se/boka

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning