Rättskraft i vårdnads- och umgängesmål

Hej!

En mamma som i hovrätten förlorat vårdnaden om sitt barn samt fått tilldömt umgänge till endast varannan helg kan hon på något sätt återfå vårdnaden och/eller utöka umgängestiden? Barnet har alltid bott hos henne, förutom ett par dagar varannan vecka efter tingsrättens dom. Mamman förlorade vårdnaden då pappan ansågs vara den som näst kunde samarbeta, samt att hon ej yrkat på gemensam vårdnad i andra hand. Vad finns det att göra nu förutom överklaga till HD? Kan man börja om i tingsrätten? Vad krävs för det?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten i svensk rätt är att en dom som vunnit laga kraft har s.k. negativ rättskraft. Det innebär att man inte kan ta upp samma sak till prövning en gång till. Däremot utgör tvister rörande vårdnad, boende och umgänge ett undantag. I sådana mål vinner inte domen rättskraft vilket innebär att en förlorande part kan väcka talan på nytt i tingsrätten. Detta beror på att barnets bästa alltid måste gå före processuella principer om rättskraft.

Svaret på din fråga är att det egentligen inte krävs någonting särskilt för att väcka talan i tingsrätt på nytt. Däremot bör mamman beakta att domstolen troligtvis lär komma till samma slutsats som förra gången om talan byggs på exakt samma omständigheter som i förra målet.

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000