Rättskraft i vårdnads- och umgängesmål

2017-12-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! En mamma som i hovrätten förlorat vårdnaden om sitt barn samt fått tilldömt umgänge till endast varannan helg kan hon på något sätt återfå vårdnaden och/eller utöka umgängestiden? Barnet har alltid bott hos henne, förutom ett par dagar varannan vecka efter tingsrättens dom. Mamman förlorade vårdnaden då pappan ansågs vara den som näst kunde samarbeta, samt att hon ej yrkat på gemensam vårdnad i andra hand. Vad finns det att göra nu förutom överklaga till HD? Kan man börja om i tingsrätten? Vad krävs för det? Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten i svensk rätt är att en dom som vunnit laga kraft har s.k. negativ rättskraft. Det innebär att man inte kan ta upp samma sak till prövning en gång till. Däremot utgör tvister rörande vårdnad, boende och umgänge ett undantag. I sådana mål vinner inte domen rättskraft vilket innebär att en förlorande part kan väcka talan på nytt i tingsrätten. Detta beror på att barnets bästa alltid måste gå före processuella principer om rättskraft.

Svaret på din fråga är att det egentligen inte krävs någonting särskilt för att väcka talan i tingsrätt på nytt. Däremot bör mamman beakta att domstolen troligtvis lär komma till samma slutsats som förra gången om talan byggs på exakt samma omständigheter som i förra målet.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98667)