Rättskällornas hierarki

Hej!

Hur vet man vilken av rättskällorna som har större dignitet än den andra? Rättskälleläran menar bla på att den regel som härleds från den rättskälla som har högst dignitet skall tillämpas. Olika rättskällor äe exempelvis författningar, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Min uppfattning är att det är i just den ordningen, men andra har uppfattning om att det är författningar som går först, sedan rättspraxis, författningar och doktrin... Hur vet man vad som stämmer eller finns det inget direkt svar utan baseras mer på ens egen uppfattning?

Jag tänkte att det kanske har att göra med vilka "organ" som gjorde de olika sakerna exempelvis att rättspraxis är domslut av i första hand de högre domstolsinstanserna och har därmed mer dignitet än rättsvetare som skriver i doktrin...

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken hierarkisk ordning rättskällorna har.


Rättskällorna och deras hierarkiska ordning

Med rättskällor förstås i all enkelhet det underlag som utgör rättsligt stöd för juristens påstående. I grova drag består den svenska rättsordningens rättskällor – precis som du är inne på – av författning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Här kan dock påpekas att det råder olika uppfattningar om huruvida förarbeten eller rättspraxis ska ha högst dignitet och det finns därför inte ett givet svar på din fråga. Eftersom varken förarbeten eller rättspraxis är bindande för domstolar eller andra rättsvårdande myndigheter skulle man nog dock kunna hävda att det inte finns någon egentligt hierarkisk skillnad mellan de. I stället fyller de olika funktioner: förarbeten för att tolka lagstiftningen och rättspraxis för att förstå tillämpningen av en viss bestämmelse. Detta innebär att rättskällorna sannolikt kan rangordnas på följande sätt:

1. Författningar

2. a) Förarbeten

2. b) Rättspraxis

3. Doktrin


Slutsats

Slutsatsen är alltså att det inte finns ett helt enkelt och direkt svar på din fråga om förarbeten eller rättspraxis har högst dignitet, eftersom många har olika uppfattningar. Min bedömning är dock att det inte finns någon egentlig hierarkisk skillnad mellan de, utan att förarbeten och rättspraxis i stället bidrar med olika saker. På grund av detta bör det nästan aldrig heller spela någon roll vilken av förarbeten eller rättspraxis som man tillskriver högst dignitet.


Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”