FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler24/11/2016

Rättskällor

Hej!

Jag undrar vad rättskällor är och vilka rättskällor som finns?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättskälleläran är läran om vilka rättskällor som ska beaktas för att komma fram till vad som utgör gällande rätt. Vad som utgör rättskällor är lagtext, förarbeten, domstolarnas praxis och doktrin.

Högst upp i hierarkin över rättskällor kommer lagar och författningar, det är alltså dessa som i första hand ska beaktas. Därefter kommer de förarbeten och motiv som ligger bakom författningarna. Nästkommande rättskälla är praxis vilket utgörs av avgöranden från, i första hand, våra högsta instanser t.ex. Högsta domstolen. Om inte dessa rättskällor ger vägledning får man söka svar i doktrin.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare