Rättshandlingsförmåga vid förvaltarskap

FRÅGA
Är underskrift av ett kvitto avseende mottaget penningbelopp gjord av en person som är satt under förvaltarskap, giltigt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om förvaltare finns i föräldrabalken (FB) som du finner här.

Förvaltarskap anpassas efter den enskildes behov och kan begränsas till att avse viss egendom, viss angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde (11 kap. 7 § FB). Den som är ställd under förvaltarskap förlorar sin rättshandlingsförmåga på de punkter som omfattas av förvaltarens förordnande, vilket innebär att denne inte med bindande verkan kan ingå avtal (11 kap. 9 § FB). Den enskilde kan dock ingå bindande avtal även inom det område som omfattas av förvaltaruppdraget om denne har förvaltarens samtycke. Om den enskilde ingår avtal utan förvaltarens samtycke är denne inte bunden utan kan frånträda avtalet. Även motparten kan frånträda avtalet så länge det inte blivit godkänt av förvaltaren (11 kap. 10 § FB).

En underskrift av ett kvitto gjord av en person som är satt under förvaltarskap är alltså inte giltig förutsatt att rättshandlingen faller inom det område som omfattas av förvaltaruppdraget, att den enskilde agerar utan förvaltarens samtycke samt att förvaltaren inte godkänner handlingen i efterhand.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll