FrågaFAMILJERÄTTGod man22/08/2018

Rättshandlingsförmåga när man har en god man

Hej! Jag är God man till en man, 93 år. I hans läkarintyg står bl a - glömsk och tecken till apraxi. Kan han ge bort saker ur sitt hem (eller pengagåvor) till en släkting som "hjälper" honom utan att jag på något vis är underrättad, eller medverkar? Kan han upprätta testamente utan att jag, som God man, är involverad? Har förstått att apraxi är en valig beteckning på medelsvår demens. Huvudmannen har också andra sjukdomar.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om godmanskap finns i föräldrabalken (FB).

En god man kan utses av rätten på grund av att personen (huvudmannen) behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (11 kap. 4 § FB). En god mans uppdrag kan variera beroende på vilket behov och vad för hjälp som huvudmannen behöver. Utgångspunkten vid godmanskap är att en god man bör ses som ett biträde åt huvudmannen och inte kan handla utan huvudmannens samtycke. För handlingar som berör den dagliga hushållningen behöver samtycke dock inte inhämtas. Samtycke krävs inte heller när huvudmannen på grund av hälsotillstånd saknar förmåga att uttrycka sin vilja (11 kap. 5 § FB).

Att en god man förordnas medför inte att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Det innebär att huvudmannen fortfarande till exempel kan köpa eller ge bort saker. Huvudmannen har alltså fortfarande rätt att bestämma över sin ekonomi och en god man har inte rätt att hindra huvudmannen från att använda sina pengar. Det spelar alltså ingen roll om du som god man inte tycker att gåvan är lämplig. Eftersom huvudmannen kan ingå rättshandlingar innebär det även att denne själv kan upprätta testamente.

Ett förvaltaruppdrag å andra sidan innebär att förvaltaren kan handla utan huvudmannens samtycke. Om huvudmannen på grund av hälsotillstånd inte är kapabel till att ta hand om sig själv eller om sin egendom och godmanskap inte är tillräckligt kan en förvaltare förordnas (11 kap. 7 § FB). Huvudmannen förlorar då helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga.

Med vänlig hälsning,

Agnes LangeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000