Rättshandlingsförmåga

2017-11-21 i Omyndiga
FRÅGA
Hej,Min kompis har en 16-årig dotter som har skaffat lånekort på högskolebiblioteket. Hon har missat att lämna tillbaka en bok i tid och har nu en skuld på över 600 kr till följd av det. Föräldrarna har inte skrivit på något medgivande om att hon får skaffa lånekort där och visste inte heller om det förrän hon visade dem ett mail där hon informerades om att hon är sen med boken och vilken summa skulden är på.Har hon egentligen rätt att skaffa ett lånekort där hon kan bli skyldig pengar utan föräldrarnas medgivande?
SVAR

Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap 1 § föräldrabalken (FB) (här) är en person som är under 18 år omyndig och får inte själv råda över sin egendom (här avses såväl faktisk vård som att förfoga över egendomen rättsligt) eller åta sig förbindelser. Enligt 6 och 7 §§ samma kapitel kan dock sådana avtal eller förbindelser vara giltiga i och med vårdnadshavares samtycke. En omyndig kan med andra ord inte ingå avtal, utan vårdnadshavarnas samtycke, vilket det skulle vara fråga om när biblioteket kräver ersättning för att man inte har lämnat böckerna i tid.

Om det är så att avtalet är ogiltigt kan biblioteket fortfarande kräva skadestånd om det är så att den här boken aldrig lämnas in. Biblioteket kan dock inte kräva förseningsavgifter eftersom något avtal inte kommit till stånd. Att föräldrarna kan bli skyldiga att betala skadestånd kommer av att de i vissa fall inte ansetts ha fullgjort sina förpliktelser enligt 2 kap 6 § i FB.

Ytterligare skäl som talar för att någon avgift inte ska utbetalas kan du hitta hos t.ex. Stockholms bibliotek (här) där det tydligt framgår att personer under 18 år inte får erläggas avgift.

Sammanfattning

Vårdnadshavarna kan inte bli skyldiga att betala förseningsavgifter, såvida de själva godkänt avtalet. De kan i viss mån bli skadeståndsskyldiga i fall barnet tappat bort boken eller förstört boken, detta regleras då utomobligatoriskt (utanför avtalet) där man som vårdnadshavare har ett visst ansvar. Är det så att de inte visste om att barnet skaffat lånekort så ska de, i vart fall enligt mig, inte bli betalningsansvariga för förseningsavgifterna. Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Fredrik Asplén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (141)
2021-11-30 Framtidsfullmakt
2021-11-29 Har minderåriga rättshandlingsförmåga?
2021-10-21 Kan man ingå avtal med en omyndig person?
2021-09-14 Vem har ansvar för minderåriga som hyr lokal och anordnar fest med alkohol?

Alla besvarade frågor (97550)