Rättsfall till 37 § förvaltningslagen?

2021-01-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Förvaltningslagen 37§, om det finns ett rättsfall man kan hitta
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lawline svarar dessvärre inte på skolfrågor, vilket jag tolkar din fråga som att den är. Men jag kan rekommendera dig att kolla lagkommentarer till 37 § förvaltningslagen om du vill hitta rättsfall. Lagkommentar kan du ofta hitta precis under paragrafen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?