Rättigheter vid fel i tjänst

FRÅGA
Hej,Jag har nyligen byggt hus för vilket elektriker kontrakterades separat och direkt av mig själv. Dennes ansvar omfattade både materialinköp och installation. Sedan 9 veckor tillbaks är 3 (dyra!) spotlights sönder och jag får inte ens något svar från elektrikern i fråga. Vilka rättigheter har jag/vilken lagstiftning gäller och hur kan jag gå vidare?Tack på förhand!
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Utifrån de uppgifter du lämnat tolkar jag det som att du och elektrikern träffat ett ”blandat avtal” som omfattar både en tjänst: installation av spotlights och ett köp: spotlightsen. Jag utgår även från att du träffat avtal med elektrikern för privat ändamål och att elektrikern utför sitt arbete i näringsändamål. Vilken lagstiftning som är tillämplig beror på vad ni huvudsakligen avtalat om. Överväger kostnaden för installationen kostnaden för spotlights? Krävs särskild sakkunskap för att kunna installera dessa spotlights? Går lamporna att montera ner och använda för samma ändamål på en annan plats eller medför en nedmontering att lamporna inte längre är brukbara?, se 2 § 2 p. konsumenttjänstlagen (1985:716) (KtjL) och 2 § 2 st. konsumentköplagen (1990:932) (KKöpL).

Trots att de spotlights du köpt är dyra tolkar jag det som att elektrikern förmodligen ombesörjt mer arbete än att enbart skruva i lamporna. Ert avtal bör omfattas av konsumenttjänstlagen.

Som privatperson har du rätt att få arbetet utfört fackmannamässigt, 4 § KtjL. Vad som är fackmannamässigt bestäms utifrån vad ni avtalat om. Eftersom priset på lamporna är högt bör det vara fackmannamässigt riktigt att lamporna håller viss kvalitet. Om jag uppfattat dig rätt är det egentligen inget fel på installationen av spotlights i sig utan felet ligger i en bristande kvalitet hos de spotlights elektrikern tillhandahållit. I KtjL anges exempel på när tjänsten kan anses vara felaktigt utförd. Det är dels när arbetet inte är fackmannamässigt utfört, dels när det material näringsidkaren använt brister i kvalitet och dels då näringsidkaren lämnat en garanti om att tjänsten eller de varor som hör till tjänsten ska hålla en viss tid och tjänsten/varan inom denna tid försämras på ett sätt som omfattas av garantin, se 9 § 1 st. 1 p. KtjL, 9 § 1 st. 3 p. KtjL och 14 § 1 st. KtjL.

Precis som du gjort måste du kontakta näringsidkaren och förklara ditt missnöje med tjänsten för att kunna få någon upprättelse. När en sådan kontakt (reklamation) skett inom två månader från det att elektrikern blev klar med installationen anses du alltid ha rätt till någon form av ersättning från näringsidkaren, se 17 § 1 st. KtjL och 16 § 1-2 st. KtjL. Dock utgår ingen ersättning om näringsidkaren kan göra sannolikt att felet inte beror på att lamporna som installerats redan från början var av dålig kvalitet utan att de gått sönder p.g.a. din vanvård efter installationen, se 12 § 1 st. KtjL, 13 § KtjL och 14 § 2 st. KtjL.

Att näringsidkaren inte besvarat din reklamation ska inte ligga dig till last. Om du skickat ett e-mail, talat in ett röstmeddelande på elektrikerns mobil eller skickat honom ett brev anses reklamationen ha skett samma dag som du företog denna gärning, se 17 § 3 st. KtjL.

Dock blir det svårt för dig att få några pengar tillbaka eller begära att elektrikern på lagar felet om elektrikern vägrar besvara din reklamation. Jag skulle råda dig att än en gång försöka få kontakt med elektrikern. Ge honom några arbetsdagars rådrum att besvara din reklamation. Om han även denna gång vägrar att svara skulle jag överväga om situationen är sådan att jag borde göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) hjälper privatpersoner att lösa tvister som uppstått mellan privatpersonen och ett företag. Förfarandet är avgiftsfritt men deras uttalande är inte bindande för företaget att sedan följa. Dock följer de flesta företag det beslut ARN kommit fram till. I sista hand kan du vända dig till närmaste tingsrätt, väcka talan mot elektrikern och yrka att tingsrätten ska fastställa ert avtalsförhållande och elektrikerns skyldighet att ersätta dig för felet i tjänsten. Om du vinner målet kommer domen utgöra en exekutionstitel som gör att kronofogde tvångsvis kan driva in din fordran.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (409)
2021-01-07 Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?
2020-12-27 Kan jag kräva att fel i tjänst på lös sak åtgärdas efter 10 års tid?
2020-12-18 Måste kunden betala för tilläggsarbete?
2020-12-18 Rätt att hålla inne betalning vid fel i tjänst

Alla besvarade frågor (88149)