Rättigheter vid fel i en privatleasad bil

2019-10-11 i Avtal
FRÅGA
Vi har privatleasat en ny Ford Focus från Hedin Bil. Bilen har uppvisat felmeddelanden på 4 viktiga funktioner i bilen som Backstarthjälp, Pre-collision assist, ESP samt Autohold (systemfel). Felmeddelanden kommer i grupp, och försvinner när man antingen trycker ok eller startar om bilen. Bilen leasades i april, och felen har uppstått sedan i juni. Bilen har nu varit inne 4 gånger på verkstaden för att avhjälpa detta, men felen fortsätter att komma. Vi har krävt att de tar tillbaka bilen då den år opålitlig, men de vägrar, utan kräver av oss att komma in med bilen när felmeddelandena kommer upp, annars kan de inte kontrollera vad som är fel säger de. Vilket är ett orimligt krav då det kan vara både kväll eler helg när det händer. Vi har skickat bilder till dem varje gång vi fått upp felmeddeandena.Har vi rätt i att kräva att de tar tillbaka bilen, eller måste vi finna oss i att köra omkring i en opålitlig bil under hela leasingperioden i 3 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag konstatera att privatleasing inte omfattas av någon direkt lagstiftning, utan förhållandet mellan leasingtagaren och leasinggivaren regleras av leasingavtalet. Det är följaktligen avtalsvillkoren som reglerar vilka rättigheter du har och dessa kan se olika ut beroende på vilket företag som erbjuder leasing. Huruvida du har rätt att kräva att företaget tar tillbaka bilen beror till stor del på vad ni gått med på i leasingavtalet.

Då jag inte har tillgång till ditt avtal med Hedin Bil kan jag inte ge dig ett direkt svar för vad som gäller i din situation. Ifall ni inom ramen för leasingavtalet kommit överens om eventuella garantier, reparationskostnader eller någon försäkring råder jag dig att läsa de avtalsvillkoren. Där bör svaret på din fråga framgå.

Det finns en generell möjlighet att via avtalslagen jämka avtalsvillkor som är oskäliga. Ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om det är orimligt med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna i övrigt (3 kap 36 § avtalslagen). Om det finns ett villkor i ert leasingavtal som avser sådana fel som bilen uppvisar, och villkoret framstår som orimligt i relation till avtalet, kan ni stämma Hedin Bil i en tingsrätt och där kräva en jämkning av villkoret ifråga, eller kräva att det lämnas utan avseende. En jämkning innebär att villkoret inte tillämpas fullt ut, utan det ändras till viss del.

För att mer direkt kunna besvara din fråga, huruvida ni har rätt att kräva att Hedin Bil tar tillbaka bilen, krävs en genomgång av ert leasingavtal. Detta är något som våra jurister kan hjälpa er med. Om du vill anlita byrån kan du kontakta mig så hjälper jag dig att boka tid med en jurist.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1384)
2020-12-01 Avbokning av hyrd stuga och möjligheten att få tillbaka handpenningen på grund av det rådande läget
2020-11-30 Köp av tjänst för näringsidkare
2020-11-30 Olika användarvillkor
2020-11-29 Muntliga avtal och dess bundenhet

Alla besvarade frågor (86869)