Rättigheter som upphovsman

2017-06-13 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag har skapat logotyper för en förening och nu vill jag inte att de ska använda dessa längre.Vilka rättigheter har jag som upphovsman?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att den som skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket, se 1 § upphovsrättslagen (URL). Upphovsrätten består dels av "ideella rättigheter och "ekonomiska rättigheter". De ideella rättigheterna innebär att upphovsmannen alltid har rätt att bli namngiven då verket framställes eller görs tillgängligt för allmänheten, samt att verket inte får användas på ett sätt som kränker upphovsmannens goda namn, 2 § URL. De ekonomiska rättigheterna innebär att upphovsmannen fritt får förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, 2 § URL.

De ideella rättigheterna kan aldrig överlåtas, dock kan de ekonomiska rättigheterna det. Eftersom du skapat logotyperna åt en förening så antar jag att det finns ett avtal mellan er som reglerar detta. Det är inte omöjligt att det står i ett sådant avtal att föreningen övertar samtliga rättigheter avseende logotyperna från upphovsmannen (dock inte den ideella rätten). Om det finns ett sådant avtal mellan dig och föreningen och det står att föreningen övertar alla rättigheter så har du som upphovsman inte längre kvar dessa ekonomiska rättigheter och du kan då inte hindra att föreningen använder logotyperna.

Däremot har du i ett sådant fall fortfarande kvar dina ideella rättigheter, vilket innebär att föreningen måste namnge dig då de framställer verket samt att de inte får framställa verket så att ditt konstnärliga anseende kränks.

Men om det inte föreligger något sådant avtal mellan dig och föreningen så har du fortfarande kvar ensamrätten till verket och kan på så sätt hindra föreningen att fortsätta använda ditt verk.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (992)
2021-07-28 Lärarundantaget
2021-07-23 Får man använda en intervju från en dokumentär?
2021-07-16 Upphovsrättsintrång?
2021-07-12 Hur vet man om en mening är varumärkesskyddad?

Alla besvarade frågor (94370)