Rättigheter som sambo vid den andre sambons bortgång

Hej! Vad har man för rättigheter när någon gått bort som man bara var sambo med. Med vänlig hälsning Marie

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt så ärver inte sambor varandra. Vilka rättigheter man har som sambo om ens sambo avlider framgår av sambolagen. Enligt 8 § sambolagen ska bodelning göras om ett samboförhållande upphör, det gäller även om ett samboförhållande upphör på grund av att den andre avlider. Enligt 18 § sambolagen framgår det att om en sambo avlider gäller bestämmelsen om att begära bodelning och om rätt att överta bostad eller bohag till förmån för den efterlevande sambon.

Vad som utgör samboegendom framgår av 3 § sambolagen och är alltså sambornas gemensamma bostad samt bohag. Som sambo har man alltså bara rätt till det som tillfaller en genom bodelning om sambon avlider. Vill man istället utöka sitt skydd vid en eventuell bortgång kan man skriva testamente. Annars tillämpas de vanliga bestämmelserna om arv enligt ärvdabalken och enligt ärvdabalken ärver inte sambor varandra.

Det finns dock en skyddsregel i sambolagen som kallas den lilla prisbasbeloppsregeln. Den framgår av 18 § andra stycket sambolagen och innebär att den efterlevande sambon, i den mån det går, har rätt att få ut ett belopp som motsvarar två prisbasbelopp om sambon avlider. Syftet med bestämmelsen är att ge ett minimyskydd för den efterlevande sambon. Dock kan endast detta belopp tas från den avlidnes samboegendom, dvs. bostad och bohag.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra KristoferssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning