FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal10/11/2016

Rättigheter och skyldigheter som sambo

Vad är mina rättigheter/skyldigheter!

Lämnar sambo livet som har varat 12 år

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboförhållande regleras i sambolagen, se här. Jag utgår från att du och din sambo uppfyller rekvisiten i lagens 1 § eftersom du skriver att ni varit samboende i 12 år.

Ett samboförhållande upphör exempelvis genom att samborna flyttar isär, 2 § SamboL. Om någon av samborna begär det så ska samboegendomen fördelas mellan dem genom en bodelning, 8 § SamboL. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Dock utgör sådan egendom som räknas upp i 4 § SamboL inte samboegendom, det är exempelvis gåvor eller liknande (t.ex. testamente eller arv) med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda.

Huvudregeln när man bestämmer vad som är samboegendom eller inte är att egendomen måste vara införskaffad i syfte att användas i samboförhållandet.

Exempelvis om du ägde en soffa innan ni blev sambor så är denna soffa inte samboegendom eftersom den inte införskaffades med syfte att användas i samboförhållandet. Däremot om du köpte en soffa precis innan ni flyttade ihop för att den skulle användas i ert nya gemensamma hem så är soffan samboegendom.

Vid bodelningen beräknas först sambornas andelar i samboegendomen, om det finns några skulder som är hänförliga till samboegendomen ska dessa dras av (övriga skulder dras av från den egendom som inte är samboegendom), sedan läggs allt samman och delas lika mellan samborna, 12-14 §§ SamboL.

OBS! Om ni har ett samboavtal så ska detta gälla istället för sambolagens regler, se 9 § SamboL. Dock gäller fortfarande 22 § SamboL även om ni har samboavtal, denna regel stadgar om rätt för ena sambon att i vissa fall överta bostaden.

Sammanfattningsvis så ska all samboegendom delas lika mellan er när ert samboförhållande upplöses. Allt som inte är samboegendom ska var och en ha kvar som sin egen egendom.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba HållstenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?