Rättigheter när ens gifta syster dör?

2020-07-03 i Efterarv
FRÅGA
Min gifta syster har just avlidit, inga barn, vad har jag som bror för rätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar sorgen men hoppas kunna klara upp det juridiska.

Eftersom din syster var gift regleras situationen dels genom äktenskapsbalken (ÄktB) och dels genom ärvdabalken (ÄB).

Eftersom din syster var gift ska först en vanlig bodelning ske eftersom hennes död innebär att äktenskapet upplöses (ÄktB 1:5 och 9:1). För att hålla det kort innebär en bodelning i grova drag att det som inte är s.k "enskild egendom" (genom t.ex äktenskapsförord) delas lika mellan din systers dödsbo och hennes make (ÄktB 11:3 jämte 11:6 och 11:7).

Det som din systers dödsbo erhåller i bodelningen utgör hennes kvarlåtenskap - dvs det som ska ärvas av någon.

Eftersom hon var gift men saknade barn kommer hennes make ärva allt (ÄB 3:1). Dock har din systers genetiska släktingar rätt till s.k efterarv. "Efterarv" innebär att den med bäst arvsrätt efter din syster istället ärver din systers make när han dör (ÄB 3:2). Eftersom din syster inte hade några barn är hennes föräldrar de med bäst rätt till arv, skulle de vara döda är det hennes syskon, dvs du (ÄB 2:2 1-2st).


Det vanligaste är att den som får efterarvet har rätt till hälften av den efterlevande makens kvarlåtenskap när denne dör men detta kan påverkas av bl.a bodelningen (ÄB 3:2 1st och 3st). Denna rätt kan inte påverkas genom testamente eller genom att den efterlevande maken försöker ge bort efterarvet (ÄB 3:2 1st och 3:3). Vissa andra saker kan även påverka men detta är det huvudsakliga att känna till.

Som bror har du alltså inte några särskilda rättigheter just nu. Du kan dock ha rätt till efterarv senare beroende på hur familjesituationen ser ut när din systers efterlevande make dör.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (759)
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv
2021-02-10 Hur ärver särkullbarn respektive gemensamma barn?
2021-02-10 Hur fungerar efterarv?

Alla besvarade frågor (89563)