Rättigheter för umgängesförälder

2016-12-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Har en förälder som endast har umgänge men inte vårdnad om ett barn, rätt till partsinsyn i ärenden som rör barnet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att bara barns vårdnadshavare har rätt till insyn i frågor som rör barnet. En förälder som bara har umgängesrätt har därför inte rätt till insyn i ärenden som rör barnet eller rätt att agera å barnets räkning. Det finns vissa undantag för fullmakter från vårdnadshavaren, deltagande i bouppteckning om barnet avlider samt yttranderätt i frågor som rör barnets namn eller adoption.

Det en umgängesförälder har naturlig rätt till är insyn i processen till en vårdnadstvist där en utredning av socialtjänsten i kommunen görs. Men alltså inte i barnets ekonomiska eller personliga förhållanden. Motsatsvis har vårdnadshavaren både rätt och skyldighet att agera i dessa.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (784)
2020-11-30 Omständigheter som påverkar vårdnadsfrågan
2020-11-30 ​Gemensam vårdnad och samarrbetssvårigheter.
2020-11-30 Vårdnad av barn
2020-11-30 Kan ena föräldern kräva ensam vårdnad? Kan styvförälder adoptera barn utan samtycke från förälder?

Alla besvarade frågor (86813)