Rättigheter för konsument när larmbolag inte ringer

Vilka skyldigheter har säljaren av en tjänst vid kontraktsbrott?

Jag har köpt ett hemlarm med larmtjänst, och om larmet av någon anledning går så skall larmtjänsten kontakta mig. Vid upprepade tillfällen, när mitt hemlarm gått av olika skäl, så har larmcentralen underlåtit att göra någonting öht.

Jag har fått veta av grannar att "larmet gått" och de har kollat att allt står rätt till. Men alltså inte ett ljud från larmcentralen.

Om larmcentralen vid upprepade tillfällen struntar i larmen, så är ju tjänsten inte värt ett ruttet lingon. Kan jag avbryta mina månatliga betalningar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga finner vi i Konsumenttjänstlagen(KtjL).

Enligt 9 § KtjL kan tjänsten anses behäftad med fel om resultatet avviker från vad du som konsument har rätt att kräva med hänsyn till fackmässighet, eller om tjänsten inte stämmer överens med vad du och säljaren avtalat om.

Om du anser att tjänsten är felaktig måste du reklamera den, enligt 17 § KtjL. Det gör du genom att meddela företaget om felet inom rimlig tid. Att meddela inom två månader av att man upptäckt felet anses alltid vara "inom rimlig tid".

När tjänsten är felaktig, och det inte beror på ett förhållande på konsumentens sida, har man rätt att vidta vissa åtgärder, enligt 16 § KtjL. Dessa åtgärder är att hålla inne betalning, kräva att felet rättas till utan kostnad för dig, kräva prisavdrag som ska motsvara vad det kostar för dig att åtgärda felet. Du kan även häva avtalet om syftet med tjänsten gått förlorad och företaget vet om detta. Du har också rätt till skadestånd som för skada som felet orsakat.

Sammanfattningsvis finns det många åtgärder du kan vidta som köpare ifall du anser att säljaren inte håller sin del av avtalet, vilket man kan anse om de inte ringer när larmet går. Problemet är dock att larmbolaget må ha en annan uppfattning och därmed vägra att vara tillmötesgående och på så sätt komplicera situationen. Att avbryta sina månatliga betalningar tolkas som en hävning och är inte helt okomplicerat om det råder delade uppfattningar mellan parterna.

Jag skulle därför råda dig att vända dig till Hallå Konsument för vägledning: https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/vad-lagen-sager/konsumenttjanstlagen/. Här finns det information på ett enkelt och begripligt sätt. Det finns även en möjlighet att ringa och fråga rådgivare om hur man bör gå vidare med sitt ärende. Mitt råd skulle nog vara att du tar kontakt med larmbolaget och ber om en förklaring och att de rättar sig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo