Rättighet att få byta klass

FRÅGA
Hej, jag har nyss börjat ettan på gymnasiet och känner inte riktigt att jag trivs i min klass, har hört att rektorn inte beviljar att man får byta klass längre av andra som fått detta beskedet. Har också hört att hon inte varit värst trevlig vid de mötena. Behöver genast byta klass av både psykiska själ och dålig trivsel. Vet dock inte vad jag har för strategi eller rättigheter då jag vet att svaret kommer vara: Nej. Hade uppskattats enormt om någon kan förklara vad jag har för rättigheter i detta fallet och vad jag kan göra för att lyckas byta klass.
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Till en början med vill jag klargöra att det inte finns någon rättighet att byta klass. Det är istället upp till den enskilda skolan att ta beslut i en förfrågan kring att få byta klass inom skolan. Om du känner dig kränkt och mobbad är det i första hand den aktuella skolans ansvar att ta hand om detta och hjälpa en utsatt elev. Om du skulle anse att skola inte tar tag i ditt problem, efter att ha fört samtal med rektorn och dina lärare, så kan du vända dig till skolhuvudmannen, så vanligen utgörs av kommunen eller ägaren till skolan. Om du fortfarande inte skulle få hjälp kan du vända dig till Skolinspektionen. De har flertalet ombud som hanterar frågor kring utsatthet och mobbing. Vidare ser de till att Skollagens bestämmelser efterlevs.

Sammanfattningsvis är det alltså i första hand upp till rektorn att besluta i frågor kring byte av klass. Rektorn ska överväga vad som är bäst för eleven i frågan, vad som är bäst för skolans resterande elever samt skolan som helhet. Om du inte känner att du fått en rättvis behandling samt att skolledningen inte har hjälpt dig torts upprepade samtal med skolan, finns det andra organ att vända sig till, vilka jag redogjort för ovan.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (300)
2020-10-25 Återlämning av mobiltelefon vid mobilförbud på skola
2020-10-23 Är rektor skyldig att polisanmäla brott som sker på skolan?
2020-10-22 Kränkande behandling av lärare.
2020-10-15 Kan jag börja studera juridik även om jag suttit inne för brott?

Alla besvarade frågor (85480)