FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott29/03/2017

Rattfylleri eller ringa narkotikabrott?

Jag rökte cannabis tidigt på kvällen och dagen efter när jag var nykter blev jag stoppad av polisen och tagen för narkotika rattfylla.

Vad får jag för straff, anser att jag inte borde bli dömd för rattfylla utanför ring narkotika.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

När du skriver att du blev stoppad av polisen tolkar jag det som att du blev stoppad när du körde bil och kommer utgå från det i mitt svar.

Rattfylleri

Regler om rattfylleri finns i Trafikbrottslagen (TBL), den hittar du här. I 4 §, andra stycket TBL stadgas att för rattfylleri döms den som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Det spelar alltså ingen roll hur mycket eller lite narkotika du hade i blodet eftersom det i princip är en nollgräns för förekomsten av narkotiska ämnen i blodet. Straffet för rattfylleri av normalgraden är böter eller fängelse i högst sex månader.

Enligt 4a § TBL kan rattfylleriet bedömas som grovt om föraren varit avsevärt påverkad av narkotikan eller om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Jag saknar dock omständigheter för att kunna bedöma detta i ditt fall. Straffet för grovt rattfylleri är högst två år.

Ringa narkotikabrott

Regler om vilka brott som kan bli aktuella vid intag av narkotika finns i Narkotikastrafflagen (NSL), den hittar du här. Enligt 1 §, första stycket, sjätte punkten NSL döms den som uppsåtligen brukar narkotika för narkotikabrott. Det som kan göra narkotikabrottet ringa är arten och mängden av narkotika samt övriga omständigheter, 2 § NSL. Cannabis är en narkotikaart som oftast ses som mindre allvarlig, och eftersom du blev tagen dagen efter du rökt cannabis finns det troligtvis även mindre mängder i ditt blod, vilket kan föranleda att brottet bedöms som ringa. Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader.

Vilket brott och straff blir aktuellt?

Om en person anses ha gjort sig skyldig till både rattfylleri av normalgraden och ringa narkotikabrott bör åtal väckas för båda brotten. I det fall rattfylleriet bedöms som grovt döms endast för detta brott, man brukar då säga att det ringa narkotikabrottet konsumeras av det grova rattfylleriet.

Observera att straffen jag angivit för varje brott endast är exempel på de högsta straffen som får utdelas för det brottet. När domaren bedömer vilket straff som ska utdelas tas alltid hänsyn till de individuella omständigheterna, vilket jag inte kan göra i ditt fall. Beroende på hur omständigheterna ser ut i ditt fall kan alltså straffet bli annorlunda än det jag angivit ovan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Annie KarlssonRådgivare