Rätten till yttre lösöre vid samboförhållandets upphörande

FRÅGA
Hej! Jag och mitt samboex gjorde slut för ca 1,5 år sedan. Men då vi har ett hus och två små barn så har jag varit i huset dom dagarna jag haft barnen, ca 2-3 dagar i veckan och varannan helg. När jag vart barnfri har jag bott hos mina föräldrar. I april 2017 gjorde jag en adressändring till mina föräldrar. Nu har vi äntligen sålt huset då hon inte hittat något eget boende förren nu. Vi har sagt att hon kan ta det som finns i huset för hennes och barnens skull men det som finns i garaget vilket är lite verktyg, bildelar, stor vedklyv och en åkgräsklippare mm skulle jag ha. Nu när jag kom dit för att hämta dessa sakerna som var kvar i garaget har hon gett bort åkgräsklipparen och vedklyven till sin pappa och bror! Enligt dom har hon sagt att jag inte ville ha dessa sakerna så dom kunde få dom vilket inte stämmer! Jag får även inte tillbaka dom då hon hävdar att samborättslagen om bodelning har löpt ut. Mina frågor är, När anser lagen att ett samboförhållande är slut? Och ingår saker som dessa från garaget i bodelningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tidpunkten för samboförhållandets upphörande

Ett samboförhållande upphör bland annat när samborna flyttar isär (2 § sambolagen). I förarbetena till lagen har det ansetts att sambor flyttat isär när den ena av dem bosatt sig på annat håll. Det krävs därmed inte att man ändrat folkbokföring. Folkbokföringen brukar dock ses som en presumtion för huruvida man bor tillsammans eller inte. Om samborna flyttat isär ett visst datum men inte ändrat folkbokföring så ska det senaste datumet för samboförhållandets upphörande vara när folkbokföringen ändras. I ert fall har du varit i bostaden ungefär hälften av tiden vilket kan tala för att samboförhållandet inte har upphört förrän folkbokföringen har ändrats. Att avgöra när exakt samboförhållandet upphört spelar dock ingen roll när det gäller sakerna som står i garaget.

Sakerna i garaget

När ett samboförhållande upphört ska bodelning ske om någon av parterna begär det och då ska samboegendomen fördelas (8 § sambolagen). Samboegendom är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget om det köpts för gemensamt användning (3 § sambolagen). Med bohag menas dock endast inre lösöre som exempelvis möbler, hushållsmaskiner, TV-apparater, köksutrustning m.m. Det som står i ert garage är sådant som kallas yttre lösöre och det ska inte fördelas utifrån sambolagens regler utan utifrån allmänna regler (6 § sambolagen). Det innebär att den som äger dem ska få dem. Om ni äger dem tillsammans, så kallad samägande, så har ni båda rätt till dem och den ena kan då inte utan den andras samtycke ge bort dem.

Om ingen begär bodelning gäller också de allmänna reglerna för sakerna i garaget. Det spelar därmed inte någon roll för sakerna i garaget när samboförhållandet upphörde eftersom sakerna i garaget inte ska fördelas utifrån sambolagens regler utan med hänsyn till äganderätten.

Sammanfattningsvis

Det som finns i garaget ska inte fördelas utifrån sambolagens regler utan det ska ske utifrån allmänna regler. Då gäller att den som äger sakerna har rätt till dem. Om båda äger sakerna så har båda rätt till dem och den ena kan då inte utan den andras samtycke ge bort dem.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några andra funderingar får du gärna skriva i kommentarsfältet nedan.

Vänliga hälsningar,

Hanna Salajin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?