FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/08/2020

Rätten till umgänge med ett barn som motsätter sig att träffa föräldern

Pappan har ensam vårdnad över våra gemensamma barn som är 11 och 14 år. Vi har en DOM på att barnen har rätt till umgänge med mig torsdag-måndag varannan Vecka plus lite lov. Det äldsta barnet valde att vara hos mig mer en period förra året. Alltså på heltid typ i ett halvår. Jag kontaktade ett ombud genom jag ville ändra på DOMEN genom äldsta barnet bodde mer hos mig. Äldsta barnet ändrar sig till att knappt träffa mig till att nu på heltid bo hos pappan.När jag skickar sms till pappan som handlar om äldsta sonen då får jag utskäll av äldsta barnet då sonen kallar mig saker som inte är så snällt. Äldsta barnet vill komma hem till mig men ändra sig när jag sitter i bilen och jag är tvungen att vända hem igen och detta händer ofta. Är det så oavsätt om pappan påverkar barnet att inte träffa mig att DOMEN inte gäller för att barnet är över 12 år? Jag får umgänge med det yngsta barnet enligt DOMEN men inte med det äldsta.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det anses förenligt med barnets bästa att ha en god och nära relation med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Båda föräldrarna ska uppmuntra till en kontakt med den andra föräldern och inte på något vis försöka påverka barnet att inte träffa båda föräldrarna. Påverkan på barnet att inte vilja ha kontakt med den andra föräldern talar mot att man är lämplig som vårdnadshavare.

I takt med barnets stigande ålder tas dock även hänsyn till barnets vilja (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken). En dom rörande umgänge kan normalt sett inte verkställas mot en tonårings vilja, så länge det inte är nödvändigt för att tillgodose barnets bästa (21 kap. 5 § föräldrabalken). Ska verkställighet ske mot ett barns vilja om barnet har nått en sådan ålder och mognad att barnets vilja ska beaktas (vanligtvis om ett barn är tolv år eller äldre) är det rätten som beslutar om detta.

Sammanfattningsvis kan du inte tvinga ditt äldsta barn att träffa dig om barnet inte vill, såvida det inte föreligger särskilda omständigheter. I det fallet är det bara rätten som kan besluta om verkställighet av domen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”