FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist20/03/2015

Rätten till umgänge

hej jag har en anmälan på mig som varken rör mig eller min dotter

och dom gör allt för jag inte ska få träffa min dotter på 2 år och jag försöker allt att göra det dom vill att jag ska göra ändå håller dom mig ifrån min dotter har inte sett henne på 1,5 månad har ingen telefon just nu

Lawline svarar

Hej,

Har du och barnets mor gemensam vårdnad om dottern?

Regleringen gällande vårdnad och umgänge framgår av föräldrabalken (FB). Enligt 6 kap 1-2a §§ anges att barnets bästa alltid ska vara avgörande i beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Huvudregeln enligt 6 kap 3 § FB är att vårdnaden är gemensam om föräldrarna är gifta, i annat fall har modern ensam vårdnaden om barnet. Om det senare döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet även därefter under gemensam vårdnad om inte den gemensamma vårdnaden upplöses enligt reglerna i 5 och 6 §§. 5 § anger det fall att föräldrarna vill få vårdnadsfrågan prövad av domstol för att få ensam vårdnad om barnet. I ett sådant fall ska rätten göra en bedömning utifrån barnets bästa.

Om ni har gemensam vårdnad av barnet och du är förhindrad att utöva vårdnaden kan rätten anförtro dig ensam vårdnad enligt 6 kap 8 a §.

Gällande umgänge är det inte en rätt som är avsedd för föräldrarna, det är istället barnets rätt till umgänge med den förälder de inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses enligt 6 kap 15 § FB. Om du inte har en fastställd rätt till umgänge kan du väcka talan om det enligt 6 kap 15 a §. När rätten beslutat om umgänge kan ett umgängesstöd utses av socialnämnden, dessutom ska socialrätten följa upp hur umgänget fungerar, 6 kap 15c § 4 st.

Är umgängesfrågan inte prövad av domstol kan du väcka talan i den ort där din dotter har hemvist.

Lycka till!


Sedja Abed AliRådgivare
Hittade du inte det du sökte?