Rätten till laglott trots testamente

2016-09-16 i Laglott
FRÅGA
Kan man testamentera bort allt till en bröstarvinge o hans barn
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalk (ÄB).

Eftersom jag inte har någon information beträffande din familjesituation kommer jag att ge förslag på lösning rörande frågan du ställer.

Jag utgår från att du har fler än en bröstarvinge, och vill testamentera bort alla dina tillgångar till en av dem. Enligt 7:1 ÄB har en bröstarvinge rätt att ta del av sin laglott vid arvlåtarens bortgång. Laglotten utgörs av halva laglotten. Jag ponerar att du har två bröstarvingar och en kvarlåtenskap om 100.000:-. Detta skulle innebära att de skulle dela lika på din kvarlåtenskap, vilket skulle ge var och en av dem en arvslott om 50.000:-. Laglotten utgörs av halva arvslotten, det vill säga 25.000:- i detta exempel. Om du har testamenterat bort hela din kvarlåtenskap (fortfarande 100.000:-) till den ena av bröstarvingar, kommer den andra således ändå ha rätt till sin laglott (25.000:-) förutsett att denne påkallar jämkning av ditt testamente, se 7:3 ÄB.

Detta innebär att du rent teoretiskt kan testamentera bort allt till den ena bröstarvingen, men att det i praktiken ändå innebär att den andra bröstarvingen har rätt att få ta del av sin laglott. Det skulle i din situation innebära att bröstarvingen du vill testamentera allt till kommer att få 75.000:- med ovan nämnda exempel, medan den andra kommer att få 25.000:- (sin laglott).

Sammanfattningsvis innebär det att oavsett testamente kommer en bröstarvinge alltid ha rätt till sin laglott så länge kvarlåtenskapen täcker detta belopp.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (773)
2020-10-26 Hur beräknas lag och arvslott?
2020-10-22 Laglott och Testamente
2020-10-22 Får man ge större gåvor och utbetalningar till sina barnbarn?
2020-10-18 Hur långt sträcker sig rätten till laglott?

Alla besvarade frågor (85411)