Rätten till laglott och testamente

2016-08-09 i Laglott
FRÅGA
Hej, jag är en gammal pensionär, min fru är död, har sambo, har 2 vuxna barn med familjer. Jag har förstått att man kan testamentera borthälften av mina tillgångar efter mig. Kan jag då i testamente ange att ett barn skall ha 25 % och den andra75 % ?M.v.h.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringar rörande arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Av 2 kap. 1 § ÄB framgår att första arvsklassen är bröstarvingar till den avlidne. Det innebär i din situation att om inget testamente finns så kommer dina två barn att ärva 50 % vardera och din sambo ingenting eftersom sambor inte är arvsberättigade.

Situationen du beskriver ter sig annorlunda. Med ett testamente kan du fördela din kvarlåtenskap på så sätt att din sambo får del av din kvarlåtenskap. Det enda som hindrar din sambo från att ta del av hela kvarlåtenskapen är om de väljer att påkalla jämkning av ditt testamente, enligt 7 kap. 3 § ÄB. På så sätt får de rätt att få del av sin laglott.

Laglotten utgör halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB. Det vill säga 25 % av din kvarlåtenskap. Det innebär att båda dina barn kommer ha rätt till 25 % med hjälp av att påkalla jämkning av testamente, men om du väljer att testamentera en större del till den ena av dem föreligger inget hinder mot det.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att ingenting hindrar dig från att testamentera 75 % till ena barnet och 25 % till det andra.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88268)