Rätten till gemensamma bostaden under skilsmässobetänketid

2019-09-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Min väninna och hennes man ska skilja sig efter 20 år. Han har träffat en ny. Dom står fortfarande som ägare båda två på huset, då det är 6 månaders betänketid på skilsmässan, men hon har valt att flytta. Hans nya tjej står på adressen och har flyttat in. När vänninan kommer till huset, så hotar maken med polis. Likaså om hennes föräldrar kommer dit. Får han göra så? Kan han hindra hon från att gå in i sitt eget hus?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Din fråga rör skilsmässa, betänketid och rätten till bostad, vilket regleras i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB).

Jag tolkar det som att din väninna och hennes man har ansökt om skilsmässa, men att deras äktenskap inte har upplösts juridiskt sett. Ett äktenskap är nämligen upplöst när betänketiden är slut och skilsmässodomen vunnit laga kraft (se ÄktB 1 kap. 5 § och ÄktB 5 kap. 6 §).

Under betänketiden är det vanligt att makarna flyttar isär och någon av dem bor kvar i den gemensamma bostaden, men det betyder inte att någon har mer rätt till bostaden. Eftersom de juridiskt sett fortfarande är gifta är huset makarnas gemensamma bostad och dessutom äger båda makarna huset med 1/2.

När äktenskapet är upplöst, dvs. när betänketiden är klar och skillsmässodomen är avgjord, ska en bodelning göras mellan parterna (ÄktB 9 kap. 1 § och ÄktB 9 kap. 4 §). Det är i det stadiet som det avgörs vem av makarna som har rätt till den gemensamma bostaden.

Med tanke på att makarna äger huset tillsammans tolkar jag det också som att huset ses som giftorättsgods och därför ingår i bodelningen (ÄktB 7 kap. 1 § och ÄktB 10 kap. 1 §). Är huset enskild egendom ska den inte ingå i bodelningen. Vem som har rätt till bostaden avgörs enligt ÄktB 11 kap. 8 § som kortfattat beskriver att den som bäst behöver bostaden har rätt att ta över den.

Som svar på din fråga räknas huset fortfarande som makarnas gemensamma bostad i och med att äktenskapet inte har tagit slut juridiskt sett. Det innebär att maken inte har någon rätt att hindra henne från att gå in i sitt eget hus. Din väninna har alltså samma rätt till bostaden som när hon var gift, vilket gäller ända fram tills bodelningsavtalet är upprättat (ifall hon inte får ta över bostaden i bodelningen).

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll