Rätten till ensam vårdnad

2017-11-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag har gemensam vårdnad och växelvist boende på mitt barn på 8år och hennes pappa väljer titt som tätt att åka iväg till sitt hemland. Han säger varje gång att han ska åka antingen 1-2 veckor eller 1-2 månader och är borta 1-2 år. Kan varken få någon vettig kontakt med honom eller få veta när han tänkt sig komma tillbaka. Barnet blir definitivt påverkat av detta och även när han är i Sverige och barnet är hos honom hans vecka så märks det skillnad på barnets beteende/mående när jag får tillbaka barnet. Sen blir det ju massa problem när jag ska skriva under saker vad gäller allt då jag behöver underskrift ifrån fadern som jag inte får tag i eftersom han är i sitt hemland. Min fråga är, finns det något jag kan göra? Någon lag som ger mig rätt till gemensam vårdnad efter en viss antal tid som fadern är i annat land? Hur ska jag gå till väga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ett speciellt kapitel i föräldrabalken som rör just vårdnad över barn och som kan hjälpa dig. Detta är 6 kap. i föräldrabalken.

Vid bedömningen om du kan ha rätt till ensam vårdnad för barnet läggs största vikt vid att fastställa vad som är barnets bästa. I den bedömningen tar man in allt från barnets vilja, barnets rätt till en bra kontakt med båda föräldrarna och hur hemförhållandena ser ut.

Enligt huvudregeln står ett barn under gemensam vårdnad av båda föräldrarna [ 6 kap. 2 § första stycket föräldrabalken]. Detta kan dock ändras om rätten finner att du bör ha ensam vårdnad. Den bedömningen görs delvis av vad som betraktas som barnets bästa som jag nämnde tidigare, och också att barnet får den trygghet och omvårdnad som krävs med hänsyn till dennes ålder. Ett barn på 8 år har ett stort behov av trygghet och omvårdnad, [ 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken].

En möjlighet är att du och pappan avtalar om att du ska få ensam vårdnad över ditt barn, men i sådana fall krävs ett skriftligt godkännande från socialnämnden. Om nämnden godkänner avtalet ska de skicka vidare godkännandet till skatteverket och försäkringskassan.

En annan möjlighet är att du tar upp detta problem i rätten. Detta är främst om ni inte kan komma överens om ett avtal. Det är rätten som bestämmer om du ska få ensam vårdnad över ditt barn, och det är antingen du eller barnets pappa som får väcka talan i domstolen. Du ska väcka talan i rätten på den ort där barnet bor.

Det är viktigt att du visar att barnets pappa har brustit i sin omsorg av barnet. Detta kan särskilt påpekas i boendefrågan, eftersom han inte alltid är närvarande. Huvudregeln är att barnet ska bo hos den förälder som den har bott längst hos, då barnet kan ha knutit kontakter där med vänner och skola som är väldigt viktigt för barnets mående [ 6 kap. 14 a § föräldrabalken].

Om det är så att du och barnets pappa inte kan komma överens om vårdnaden i rätten, finns det en möjlighet för rätten att tilldela er en medlare som hjälper er att nå en lösning som ska baseras på vad som är bäst för barnet.

Under den tiden rättegången pågår kan rätten bestämma att du ska få ha barnet hos dig [ 6 kap. 20 § föräldrabalken].

Mitt råd är därför att du försöker avtala om att få ensam vårdnad över ditt barn med pappan, och om detta inte går får du ta det vidare till rätten.

Hoppas du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning

Matilda Hetlesaether
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95665)