Rätten till en allmän handling

Jag funderar kring offentlighet och sekretess.

En allmän uppgift ska vara inkommen eller upprättad hos en myndighet för att anses som allmän.

Jag funderar på hur det ser ut om exempelvis handlingen inte har slutbehandlats, exempelvis under en pågående utredning om LVU, gäller samma regler kring att ta del av dessa handlingar som om utredningen hade slutbehandlats?

Är det alltså skillnad i att ta del av pågående LVU-utredning jämfört med färdigställd LVU utredning?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att en handling ska anses som en allmän uppgift är det precis som du säger ett krav att den är inkommen eller upprättad hos en myndighet. Detta regleras i svensk grundlag, mer specifikt 2 kapitlet i tryckfrihetsförordningen (TF).

Som jag förstår det är din fråga då huruvida en handling är upprättad redan när den bearbetas. Svaret på detta finner man i 2 kapitlet 7 § TF. Denna paragraf säger att en handling först är upprättad när den är skickad (expedierad) eller om ett slutligt beslut har tagits. Det innebär alltså att en handling inte är en allmän uppgift om den fortfarande bearbetas.

Det ska också nämnas att bara för att uppgiften är färdigställd innebär inte det säkert att alla har tillgång till den. När det kommer till till exempel LVU (lag om vård av unga) utredningar finns det risker att sekretessbestämmelser bestäms med stöd av offentlighet och sekretesslagen. Det kan röra sig om att tillexempel polisiära förundersökningar använts för att fatta beslutet och att dessa undersökningar skyddas av sekretess.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Jonathan JademyrRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo