Rätten till efterarv för särkullbarn

2019-10-24 i Efterarv
FRÅGA
Min far dog för många år sedan. Hans fru övertog hus och har bott där sedan dess. Vi är 4 barn från tidigare äktenskap. Hur delas huset upp vid fruns frånfälle. Delas det i 4 lika delar till de 4 barnen eller kan frun testamera bort till annan hälften av husets värde vid försäljning. Dvs barnen från fadern får 1/4 del av 1/2 huset?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Arv följer lagens föreskrifter om hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas. Genom testamente kan man med vid vissa undantag skapa en egen fördelning av kvarlåtenskapen. Det viktigaste undantaget är barnens rätt till laglott (7 kap. 1 § ÄB), vilken utgör hälften av den totala arvslotten. Resten av arvslotten kan fritt testamenteras bort. Om ett testamente inskränker på barnets arvslott kan barnet påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader från att barnet har blivit delgiven testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Enligt 3 kap. ÄB ärver make före gemensamma barn som sedan får vänta på s.k. efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Barn som inte är gemensamma barn benämns särkullbarn och har alltid rätt att få ut sitt arv direkt. Enligt 3 kap. 9 § ÄB kan särkullbarn frivilligt avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make och har sedan rätt till efterarv.

Det framgår inte av din fråga om du erhöll något arv efter att din far hade gått bort. Jag antar att du inte gjorde det. Om det i ditt fall är så att din far testamenterade bort hela kvarlåtenskapen till hans fru har det inskränkt på din laglott. Eftersom du skriver att han gick bort för flera år sedan har tyvärr tidsfristen för att påkalla jämkning av testamentet löpt ut. Om det istället är som så att du och dina syskon avstod från arvet till förmån för hans fru har ni rätt till efterarv från det arvet som först kom från er far. Hans fru har i sådana fall fått det arvet med s.k. fri förfogande rätt. Fri förfogande rätt innebär att hon fritt får förfoga över egendomen men inte testamentera bort den. Du har då rätt att få en den kvotdel som motsvarar det du avstod från när din far avled. Om ni är fyra barn så kan man förenklat säga så som du säger att varje barn får en fjärde del av halva huset. Hans fru har rätt att testamentera bort hennes del som hon innehar med full äganderätt, men inte den del hon innehar med fri förfogande rätt.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (664)
2020-02-21 Vem ärver efterlevande make?
2020-02-20 Make som ärver med fri förfoganderätt har inte rätt att testamentera egendom som ska tillfalla den först avlidna makens arvingar
2020-02-16 Arv då föräldrar är ogifta resp. gifta
2020-02-15 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan

Alla besvarade frågor (77252)