Rätten till efterarv för den först avlidne makens arvingar

2016-01-31 i Efterarv
FRÅGA
Är efterarvinge till min faster, som dog för nio år sedan. Nu har maken avlidit. De hade inga barn i äktenskapet. Ingen bodelning efter min fasters bortgång. Det fanns skulder både då och nu. Vad händer vid en bouppteckning? Finns en syster till den sist avlidne. Vem ärver nu? Systern anser att hon är enda arvingen. Ska samtliga kallas till en bouppteckning? Även vi efterarvingar som finns medtagna vid fasterns bouppteckning.Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fasters man har i egenskap av efterlevande make ärvt kvarlåtenskapen efter sin fru med fri förfoganderätt. Detta innebär att han fritt har kunnat disponera över arvet, men saknat rätt att genom testamente förfoga över egendomen. Din fasters man har således ärvt sin frus kvarlåtenskap före hennes legala arvingar. Ni som angetts som efterarvingar i din fasters bouppteckning (alternativt eventuella avkomlingar till en efterarvinge om denne är avliden) och därmed är legala arvingar, är istället dödsbodelägare i din fasters mans dödsbo och ärver hälften av hans kvarlåtenskap. Ni ska därmed kallas till bouppteckningen. Se 3 kap. 1-2 §§ och 20 kap. 2 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Hur arvet ska fördelas mellan er efterarvingar framgår av 2 kap. 2 § ÄB. Om en person avlider och inte efterlämnar några bröstarvingar, d.v.s. barn, barnbarn o.s.v., träder personer i den s.k. andra arvsklassen in som arvsberättigade. I första hand tar arvlåtarens föräldrar hälften av arvet vardera. Om en förälder är avliden, träder arvlåtarens syskon i den avlidne förälderns ställe (halvsyskon ärver om den gemensamma föräldern är avliden). I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar in. Varje gren ärver lika mycket.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för ett snabbt och korrekt svar. I detta fallet har systern till den sist avlidne varit och tömt hela boet utan bouppteckning. Vi har försökt att komma intill, men hon hävdar att hon är enda arvingen och vi har inget att hämta. Kan det bli rättsliga åtgärder vid ett sådant förfarande? Har bett att få några minnessaker som kommer från vår faster, men utan resultat. Mvh
2016-01-31 23:15
Tack för ett snabbt och korrekt svar. I detta fallet har systern till den sist avlidne varit och tömt hela boet utan buppteckning utförd. Vi har försäkt att komma intill, men hon hävdar att hon är enda arvingen och vi har inget att hämta. Kan det bli rättsliga åtgärder vid ett sådant förfarande\ har bett att få några minnessaker som kommer från vår faster men utan resultat. Mvh
2016-01-31 23:19
Hej igen, När en person har avlidit förvaltas hans egendom (dödsboet) gemensamt av dödsbodelägarna. Det innebär att delägarna måste vara eniga om det som sker med dödsboet. Vid oenighet (som i ert fall) kan en eller flera dödsbodelägare ansöka hos tingsrätten om en boutredningsman. En boutredningsman tar över förvaltningen av dödsboet, utreder och företräder boet gentemot tredje man. Boutredningsmannen bekostas av dödsboet. I det fall boets medel inte räcker till ska man dock vara medveten om att det är den eller de som ansökt om boutredningsmannen som får stå för den resterande kostnaden solidariskt. Se 19 kap. 1 och 19 §§ ÄB. Vänliga hälsningar Cecilia Bernhardsson
2016-02-01 09:41
Kommentera
Relaterat innehåll