Rätten till efterarv för den först avlidne makens arvingar

2016-01-31 i Efterarv
FRÅGA
Är efterarvinge till min faster, som dog för nio år sedan. Nu har maken avlidit. De hade inga barn i äktenskapet. Ingen bodelning efter min fasters bortgång. Det fanns skulder både då och nu. Vad händer vid en bouppteckning? Finns en syster till den sist avlidne. Vem ärver nu? Systern anser att hon är enda arvingen. Ska samtliga kallas till en bouppteckning? Även vi efterarvingar som finns medtagna vid fasterns bouppteckning.Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fasters man har i egenskap av efterlevande make ärvt kvarlåtenskapen efter sin fru med fri förfoganderätt. Detta innebär att han fritt har kunnat disponera över arvet, men saknat rätt att genom testamente förfoga över egendomen. Din fasters man har således ärvt sin frus kvarlåtenskap före hennes legala arvingar. Ni som angetts som efterarvingar i din fasters bouppteckning (alternativt eventuella avkomlingar till en efterarvinge om denne är avliden) och därmed är legala arvingar, är istället dödsbodelägare i din fasters mans dödsbo och ärver hälften av hans kvarlåtenskap. Ni ska därmed kallas till bouppteckningen. Se 3 kap. 1-2 §§ och 20 kap. 2 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Hur arvet ska fördelas mellan er efterarvingar framgår av 2 kap. 2 § ÄB. Om en person avlider och inte efterlämnar några bröstarvingar, d.v.s. barn, barnbarn o.s.v., träder personer i den s.k. andra arvsklassen in som arvsberättigade. I första hand tar arvlåtarens föräldrar hälften av arvet vardera. Om en förälder är avliden, träder arvlåtarens syskon i den avlidne förälderns ställe (halvsyskon ärver om den gemensamma föräldern är avliden). I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar in. Varje gren ärver lika mycket.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (748)
2021-01-12 Vad händer med det mina barn ska ärva om min make ärver allt?
2021-01-12 Hur beräknas kvotandelen för efterarvingarna?
2021-01-05 Hur ska arvet fördelas när min moster avlidit?
2021-01-03 Hur mycket ska var och en få i arv och vad händer med värdeökningarna?

Alla besvarade frågor (88149)