Rätten till efterarv för den först avlidna makens arvingar

2015-06-30 i Efterarv
FRÅGA
Min faster blev änka 96 o behållningen i boet var 250 t. Hon ärvde allt o satt i orubbat bo o de hade en gemensam son som dog 2009. Hon ärvde då honom o har idag en behållning på ca 800 t. Hon vill nu ge bort en del .Kan hennes avlidne makes släkt bli arvsberättigade när hon avlider o hur mkt kan de anses vara berättigade till av det kapital hon förfogar av i dag? Kan hon ge bort säg 700 t utan att det strider mot arvsregler? Tacksam för svar/KL
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Den först avlidna makens arvingar tar samma andel i boet efter den efterlevande makens bortgång, som den efterlevande maken ärvde efter den först avlidna makens död, d.v.s. vanligtvis hälften.

Ett undantag är när boets värde vid den efterlevande makens bortgång överstiger dess värde vid den först avlidna makens död och egendom till motsvarande värde tillfallit den efterlevande maken i arv, gåva eller testamente.

Detta innebär i förevarande fall att om boets behållning stigit från 250 000 kr till 800 000 kr till följd av arv efter sonen, har den först avlidna makens arvingar rätt till hälften av 250 000 kr, d.v.s. 125 000 kr. Dessa 125 000 kr har den efterlevande maken inte rätt att testamentera bort. Den efterlevande maken får inte heller minska boet väsentligt genom gåva så att det inkräktar på den först avlidna makens arvingars rätt till arv.

Bestämmelserna finns i 3 kap. 1-3 §§ ärvdabalken, se här.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (688)
2020-07-03 Rättigheter när ens gifta syster dör?
2020-07-01 När får gemensamma barn ut deras arv efter en avliden förälder?
2020-06-30 Hur ska huset fördelas?
2020-06-28 Laglott, efterarv och särkullbarn

Alla besvarade frågor (81705)