FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv30/05/2015

Rätten till efterarv

Min fars fru avled och han ärvde allt, bl a en bostadsrätt värderad till 2 000 000. Hon hade inga barn,bara 2 syskon. Kommer de att ärva när min far dör och är det då hälften av bostadsrätten och ev sparande, dvs samma som jag som är bröstarvinge? Kan han på ngt sätt ge bort pengarna till mig innan?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Om din far ärvde sin fru med full äganderätt kommer fruns syskon inte få något efterarv, eftersom deras rätt då har utsläckts. Om din far istället ärvde sin fru med fri förfoganderätt har fruns syskon rätt till efterarv enligt 3 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB). Det syskonen skall utfå i efterarv är en kvotdel av den efterlevande makens kvarlåtenskap. Kvotdelen bestäms av hur mycket din far fick i arv med fri förfoganderätt från sin fru. Om kvotdelen exempelvis utgör 2/3 skall syskonen utfå 2/3 av kvarlåtenskapen.

Till skydd för den först avlidne makens arvingar, för att de inte skall gå miste om sitt efterarv pga. efterlevande make ger bort sina tillgångar, finns 3 kap. 3 § ÄB som stadgar att om efterlevande make genom gåva eller annan jämförlig handling, utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar, orsakat väsentlig minskning av sin egendom skall vederlag utgå till den först avlidnes arvingar. Om vederlag inte kan utgå kan det bli aktuellt att gåvan eller dess värde skall återbäras.

Vänligen

Hanna SkoglundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?