Rätten till domännamn och upphovsrätten till hemsida i uppdragsförhållanden

Hej! Jag är ordförande i en teaterförening. Följande problem har vi där. Under hösten 2013 ville vi utveckla en ny hemsida. En medlem i vår förening erbjöd sig att göra jobbet för en billig penning och vi tackade ja. Tyvärr skrevs inga kontrakt kring detta och jag som ordförande hade inte full kontroll och insyn i projektet utan detta delegerades till andra i styrelsen. Problemet uppkom i slutet av hemsidearbetet. Hon som jobbade med hemsidan tog egna beslut i hur det skulle se ut (det blev dock hyfsat). Men jag sa till henne att det är viktigt att styrelsen och jag som firmatecknare nu får "upphovsrätten" till hemsidan, eller rätten att äga och ändra i den. Dvs att det blir Teaterns hemsida. - Problemet här är att hon vägrade. Hon påstår att det är hon som har rätten till hemsidan. Hon ville också diktera villkoren och säga att alla ändringar kring hemsidan skall gå via henne. Detta vill vi absolut inte. FRÅGA? HUR lösa situationen och tvisten som uppkommit? Finns det t.ex. standardavtal att teckna kring rätten till hemsidor? Kan jag nu hävda att vi har äganderätten till hemsidan? Isåfall hur bör jag göra för att lösa detta på bästa möjliga sätt - rent juridiskt. (Vill ha ordning och reda på detta i framtiden).

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Problemet du beskriver innehåller egentligen två olika rättighetsfrågor nämligen dels vem som äger domännamnet och dels vem som äger upphovsrätten till själva hemsidan.

Vad gäller domännamnet så är det som huvudregel den som registrerade domännamnet som har rätten till det. Vad gäller domäner under toppdomänen .se så finns det dock möjlighet att få ett domännamnet överflyttat på sig genom .SE:s alternativa tvistelösninsförfarande (ATF) om:

  1. Sökanden har någon rättighet som gäller i Sverige t.ex. ett varumärke eller firma och detta är identiskt med eller liknar domännamnet.
  2. Om innehavaren registrerat och använt domännamnet i ond tro och 
  3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Om det är den som skapade hemsidan som äger domännamnet så bör ni alltså kunna få det överfört på er. Det som kan vara problematiskt är framförallt första punkten eftersom jag inte vet om ni har någon sådan rättighet. Reglerna för registrering och överföring av domäner under toppdomänen .se hittar du här: https://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_sv.pdf 

Det går också att föra talan om bättre rätt till ett domännamn i allmän domstol istället för i ATF och man kan också överklaga ett beslut i ATF till en allmän domstol. Eftersom det inte finns några lagregler kring frågan så tittar domstolen i så fall på avtalet och rättsliga principer. Jag skulle tro att en domstol skulle komma fram till att registreringen av domännamnet var en del av uppdragsavtalet och att ni därför har bättre rätt till det.

Vad gäller själva hemsidan så kan designen vara skyddad genom upphovsrätten om den är tillräckligt särpräglad och som utgångspunkt är det den som skapat ett verk som äger upphovsrätten till det, även i uppdragsförhållanden. För att rätten ska övergå så krävs det att man har skrivit ett avtal eller att det framgår av en tydlig sedvana inom branschen. Eftersom det inte finns något skriftligt avtal så blir det svårt för er att hävda att ni har rätt till upphovsrätten, det beror framförallt på den så kallade specifikationsprincipen som innebär att oklarheter i avtal ska tolkas till upphovsmannens fördel. Med andra ord så är det förmodligen hon som skapade hemsidan som har upphovsrätten till den och ni kommer därför bli tvungna att köpa ut henne. Kom ihåg att även om upphovsrätten överlåts till er så får ni inte göra några ändringar i verket om det inte framgår uttryckligen av överlåtelseavtalet (Upphovsrättslagen 28§). Om ni har använt bilder på hemsidan så kan det dessutom finnas andra rättighetsinnehavare förutom hon som skapat sidan. I så fall måste ni även avtala om rättigheterna med dem.

Det här är ganska krångliga frågor och jag föreslår att ni kontaktar en jurist som kan hjälpa er att reda ut situationen och upprätta de avtal som krävs inför framtiden. Ni är varmt välkomna att höra av er till någon av våra sponsorer. Jag hoppas att svaret var till hjälp!

Upphovsrättslagen hittar du här https://lagen.nu/1960:729 

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”