Rätten till att flytta barn utan ena vårdnadshavarens godkännande

2016-02-29 i Barnrätt
FRÅGA
jag och mitt ex har delad vårdnad. vi har 2 barn - 5 år och 1,5 år - barnen bor och är skrivna hos mig och är varannan helg med sin far. Jag vill flytta hem igen, 20 mil bort från nuvarande stad, och exet motsätter sig detta. Barnen har alltid varit med mig, jag har alltid varit deras fast och trygga punkt med fasta rutiner vilket 5 åringen definitivt behöver- dagis instämmer- och exet vet inte vad konsekvent eller rutiner betyder. Barnens bästa är tillgodosett med detta arrangemang då han inte är kapabel till att ta hand om dem på bästa sätt, tvättar dem inte, godis istället för middag, väldigt dåligt med sömn etc..Specialpedagog är inkopplad då 5 åringen uppvisar ett utåtagerande beteende. Vad händer om jag helt enkelt flyttar med barnen? Utan att han skriver under flyttanmälan?//Sarah
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Precis som du skriver så kan du inte själv besluta i frågan. Beslut som är av ingripande betydelse för barnen får under gemensam vårdnad inte fattas av en vårdnadshavare. Med ingripande beslut förstås beslut som rör barnens skolgång och boende.

Kan ni inte nå enighet över var barnen ska bo har man sagt att de rådande förhållandena måste bestå, det vill säga att ena föräldern inte får flytta med barnen. Skulle boföräldern ändå flytta kan det ses som egenmäktighet med barn och alltså vara straffbart.

Om du flyttar och den andra vårdnadshavaren ändock vill påkalla sin vårdnadsrätt så är det yttersta tvångsmedlet polishämtning. Förutsättningarna för att använda sådan hämtning är att verkställighet inte kan ske på annat sätt.

Om du vill flytta kommer det krävas att du tilldelas ensam vårdnad för att ha rätten att ta med dig barnen utan den andra vårdnadshavarens tillstånd.

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1616)
2021-01-24 Kan man som faster och farmor få till umgänge med barn, trots att mamman till barnen inte vill?
2021-01-24 Måste pappan godkänna att dottern tar hål i öronen?
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?

Alla besvarade frågor (88426)