Rätten till arv - bröstarvinge

Vi, min fru och jag, behöver ett dokument som säger att min son (från ett annat förhållande och f.ö. enda barnet i vår familj) inte har rätt till sin arvedel direkt om jag eller min fru skulle gå bort tillsammans eller var för sig. Kan vi skriva att han måste först visa att han varit drogfri i minst 5 år och skaffat sig försörjning i form av arbete under samma tid? Hur skulle detta dokument se ut? Kan t ex min far utfärda detta?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för din fråga.

För att få klarhet i din fråga vill jag klargöra hur jag har förstått inbördes familjerelation. Stämmer inte detta får du återkomma i kommentarsfältet. 

Du är för närvarande gift med en kvinna som inte är mor till det barn som du vill skall få vänta med sitt arv tills denne har visat att han har varit drogfri i fem år och skaffat sig ett arbete. Din son har alltså en annan moder från ett tidigare förhållande som du haft. Du nämner ovan tre situationer - att du går bort, att din fru går bort eller att ni går bort tillsammans - som denna fråga berör. Dessa tre situationer skiljer sig eftersom din son inte är bröstarvinge till din nuvarande maka. 

Vad som gäller i denna situation är att en bröstarvinge alltid har rätt att få ut sin laglott, detta är ett skydd för barnet till den som gått bort, och stadgas i ärvdabalken 2 kapitlet 1§ ÄB som du hittar https://lagen.nu/1958:637. Du kan alltså inte bestämma över hälften av din arvslott (=kvarlåtenskap som finns kvar efter din bortgång) eftersom din son i ett sådant fall kan kräva en laglottsjämkning enligt ärvdabalken 3 kapitlet 1§ och 7 kapitlet 3§. Du kan dock testamentera bort halva din arvslott till din maka om du vill att hon skall erhålla så mycket av din kvarlåtenskap som möjligt. Du kan dock inte göra din son arvlös för att du inte samtycker till hur han lever sitt liv. 

Vad som gäller om det istället är din fru som går bort före dig så har din son ingen rätt till arv i hennes kvarlåtenskap. Det är hennes arvingar och du, som är hennes make, som har äger rätt till hennes kvarlåtenskap. Hon kan testamentera bort sin kvarlåtenskap så som hon själv känner om hon inte har några berättigade arvingar som har rätt till sin laglott (det vill säga bröstarvingar). Om du sedan skulle gå bort efter att du ärvt en del av hennes kvarlåtenskap och hon inte har några efterarvingar (efterarvingar=  bröstarvingar som avstått sin laglott till förmån för dig, syskon eller deras avkomlingar, mamma eller pappa) så kan en del av hennes kvarlåtenskap som du ärvt komma att ingå i det arv som din son erhåller efter dig. 

Hur du än förfar i denna situation kan du inte göra din son arvlös på grund av hans livsval. Ett testamente kan hindra honom från att få ut halva sin arvslott men inte hindra honom från att få ut sin laglott. Om din son inte kan sköta sina angelägenheter skulle jag starkt rekommendera dig att ansöka om god man eller förvaltare. Då kan han få hjälp med ekonomiska och personliga angelägenheter. Om du är rädd för att det arv som din son erhåller från dig inte skall komma honom till god användning på grund av hur hans livssituation ser ut kan arvet från dig på detta sätt komma att förvaltas åt honom. Bestämmelser om god man och förvaltare finner du främst i föräldrabalkens 11 kap https://lagen.nu/1949:381. Du som fader är berättigad att ansöka om sådan hjälp enligt 11:15 FB. 

Jag hoppas innerligt att detta gav dig klarhet och att rådet jag gav dig kan gynna dina familjeangelägenheter. 

Vänligen, 

Malin AndreassonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000