Rätten att undanta personlig egendom

FRÅGA
Exkluderande av 'personlig egendom' från giftorättsgods till efterlevande maka med stöd av Äktenskapsbalken 10 kap. 2 §?Hej,Min pappa har nyligen gått bort och vi står nu i begrepp att genomföra en bouppteckning. Det finns en efterlevande maka och fyra särkullsbarn. Det finns ett testamente som säger att den make/maka som överlever den andre ärver allt, om inte särkullsbarnen vill ha sina delar, då får dom dessa. Det finns ingen enskild egendom. Pappa och den efterlevande makan hade inga gemensamma barn. Makan har anlitat en advokat för att hjälpa henne med bouppteckningen. Denna advokat hävdar att makan har rätt att räkna bort personlig egendom från giftorättsgodset. Enligt advokaten skall denna personliga egendom skall anses vara makans och inte ingå i arvet, dvs särkullsbarnen skall då inte ha rätt till hälften av värdet på dessa. De saker advokaten menar är makans personliga egendom är till exempel kläder, smycken, klockor, presenter. Advokaten hänvisar till Äktenskapsbalken 10 kap. 2 §. Har advokaten rätt rätt?Mvh/Magnus
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Eftersom frågan rör en specifik paragraf klistrar jag in lagtexten här och har den som utgångspunkt i mitt svar.

10 kap 2 § Rätt att undanta personlig egendom

Varje make får från bodelningen i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk, liksom personliga presenter. Om den ena maken är död, gäller denna rätt endast för den efterlevande maken.

Vad för saker som avses i lagtexten och därför får undantas från bodelning har exemplifierats i förarbeten till lagtexten och i lagtextkommentarer.

Att kläder får undantas framgår direkt ur paragrafen, men också ringar och andra smycken som maken har uteslutande till sitt personliga bruk får undantas om det handlar om saker till ett skäligt värde, likadant med hobbyartiklar, också glasögon och armbandsur som maken har till sitt personliga bruk får undantas.

Ur paragrafen framgår också att personliga presenter får undantas från bodelningen. För presenter finns inte kravet att sakerna ska vara för makens personliga bruk, utan alla personliga presenter till ett skäligt värde får undantas.

Advokaten har alltså rätt i sin beskrivning av vad som får undantas från bodelningen, såtillvida värdet på de saker hon vill undanta uppgår till ett skäligt värde utifrån makarnas ekonomiska förhållanden innan dödsfallet.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (874)
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?
2020-11-17 Arv och testamentsrätt

Alla besvarade frågor (86448)