Rätten att testamentera bort sin kvarlåtenskap med undantag för laglotten

2015-10-12 i Laglott
FRÅGA
Testamentet säger: Jag, X, bestämmer härmed som min yttersta vilja, att den del av min kvarlåtenskap som ej tillfaller min dotter Y såsom laglott, skall tillfalla min broder z.Detta innebär att dotter Y erhåller 50% av X kvarlåtenskap och Z erhåller 50 % av X kvarlåtenskap????Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken. I regel har man alltid rätt att testamentera bort sin kvarlåtenskap. Men enligt 7 kapitlet ärvdabalken (här) så har en bröstarvinge alltid rätt att kräva ut sin laglott, som är halva arvslotten. En bröstarvinge är arvlåtarens avkomlingar, alltså i ditt fall så är den avlidens bröstarvinge dottern. Enligt 2 kapitlet 1 § ärvdalbalken (här) så tillfaller hela arvet dottern eftersom denna tillhör den första arvsklassen. Finns det någon i den första arvsklassen så ärver ingen annan något utan den person tar hela arvet. Men som jag nämnde ovan har man rätt att testamentera bort sin kvarlåtenskap, vilket personen i frågan verkar ha gjort i det här fallet. Detta innebär, precis som du skriver, att dotterns laglott är halva den avlidens kvarlåtenskap. Alltså så kommer dottern att ärva 50 % av kvarlåtenskapen i egenskap av bröstarvinge och med hänsyn till rätten till laglott. Resterande 50 % har den avlidne testamenterar bort till dennes broder vilket innebär att brodern kommer erhålla 50 % av kvarlåtenskapen med hänsyn till rätten att testamentera bort sin kvarlåtenskap.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86839)