Rätten att taga arv och upprättande av testamente

2020-10-30 i Testamente
FRÅGA
Min dotter och min sonson är enda arvingarna. Måste jag upprätta ett testamente för att ange att sonsonen bara skall ärva laglotten d v s 1/4 av alla mina efterlämnade tillgångar?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten att taga arv
Rättsregler kring arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB).

När arvet ska skiftas tillämpas den legala arvsordningen i ärvdabalken, vilket innebär att den avlidnes släktingar delas upp i tre arvsklasser.

Arvlåtarens bröstarvingar tillhör första arvsklassen och är därmed i första hand berättigade till arv (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Är det fler bröstarvingar ärver de lika lotter (2 kap. 1 § andra stycket 1 ÄB).

Vidare stipuleras i paragrafen att om en av bröstarvingarna är avlidna, träder den avlidnes avkomlingar i dennes ställe och delar lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket 2 ÄB). Det här ger uttryck för den s.k istadarätten, som ger avkomlingar i senare led rätt att ärva då föräldern är avliden.

Testamente
För att arvet inte ska fördelas utifrån den legala arvsordningen i ärvdabalken måste ett giltigt testamente upprättas. Formkraven för ett testamente återfinns i 10 kap. 1 § ÄB. Har ett giltigt testamente upprättats, fördelas arvet utifrån testamentet och inte efter den legala arvsordningen.

Arvsfördelningen i det aktuella fallet
Jag tolkar din familjesituation som att din dotter och ditt barnbarn (sonson) är i livet, men att din son har avlidit.

Om du väljer att inte upprätta ett testamente kommer din kvarlåtenskap att skiftas utifrån den legala arvsordningen. I ditt fall innebär det att din efterlämnade förmögenhet kommer att fördelas lika mellan din dotter och ditt barnbarn vid framtida arvsfördelning. De kommer att ärva femtio procent vardera av din kvarlåtenskap. Ditt barnbarn träder nämligen i din avlidne sons ställe och blir arvsberättigad (den s.k istadarätten).

För att ditt barnbarn enbart ska ärva sin laglott (dvs. ¼ av din totala kvarlåtenskap) behöver du - precis som du skriver - upprätta ett giltigt testamente. Har du upprättat ett testamente kommer din efterlämnade förmögenhet att fördelas enligt testamentshandlingen och inte utifrån den legala arvsordningen.

Det är viktigt att testamentet upprättas i enlighet med de lagstadgade formkraven för att handlingen ska vara giltig.

Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente är du varmt välkommen att ta kontakt med vår juristbyrå på info@lawline.se.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2840)
2021-05-13 Vem ärver om en testator och en testamentstagare avlider samtidigt?
2021-05-10 Sekundosuccession vid testamente efter efterlevande makes bortgång
2021-05-10 Ärver arvingarna till en avliden testamentstagare?
2021-05-10 Hur fördelas arv när det finns ett testamente?

Alla besvarade frågor (92198)