Rätten att ta en del av vinsten för min sambos bostad som jag investerat i

Hej!

Jag undrar vad som gäller i sambolagen vid en separation då man varit sambo i ca sex år och har ett gemensamt barn och bott i huset med barnet i två år och det är den ena parten som ägde huset innan man blev sambo?

Sedan när den som inte äger huset ändå har varit med och renoverat och betalat och huset sedan säljs med god vinst, har då den som inte står för huset någon form av rätt till del av vinsten, i detta fallet då mamman till barnet.

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det handlar om ett samboförhållande och samboegendom så får vi precis som du säger gå in i sambolagen och kika.

Då det rör sig om en bostad så är det avgörande att se ifall huset är samboegendom eller inte (3 § och 8 § Sambolagen).För att det skall vara samboegendom krävs det att huset har köpts i syfte att parterna i samboförhållandet skall använda det tillsammans. Ett hus som inte har köpts för ett gemensamt användande är därför inte samboegendom, och skall inte delas upp mellan parterna. Vilket även verkar vara situationen i din fråga.

Kan den investerande sambon ha rätt till att få tillbaka de pengar som hen investerat i sambons bostad?

Just denna fråga prövades ganska nyligen av Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2019 s. 23.

Högsta Domstolen säger att utgångspunkten är att den sambo som investerar i bostaden som ägs av dennes sambo inte har rätt till ersättning. Förklaringen till detta är att sambo själv väljer att investera för att gemensamt nyttja fastigheten med sambon. På denna grund kan det därför inte ses som att den sambo som äger fastigheten blir skyldig att utge pengar för investeringen. Utan investeringen skall istället ses som en gåva.

Dock så har sambon som har investerat i bostaden möjlighet och bevisbörda att visa att det föreligger en skuld, för investeringen. Denna skuld är däremot något som måste visas genom avtal om ersättning vid en separering eller ett skuldebrev. Finns inte ett sådant dokument faller man tillbaka på utgångspunkten att pengar för investering inte skall utgå.

Sammanfattningsvis:

Det är en väldigt komplicerad fråga som inte har något direkt svar i lagtexten. Utifrån domen NJA 2019 s. 23, kan dock ett svar utläsas. Så länge parten som investerade i bostaden inte har ett avtal som ger hen rätt att få tillbaka sina pengar vid en separation, kommer investeringen ses som en gåva.

Slutsatsen av detta blir därför att det är viktigt att parterna samtalar och skriver ett avtal om att sambon som äger fastigheten skall betala för investeringarna.

Jag hoppas nu att jag har kunnat hjälpa dig med din fråga och att allt löser sig!

Vänliga hälsningar,

Josefine BågholtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”