FrågaFAMILJERÄTTBodelning28/08/2016

Rätten att överta gemensam bostad som make respektive sambo

Båda jag och min man har varit folkbokförde på samma adress på länge. Lägenheten är en hyresrätt. Min make bodde här först och det är sitt namn på förstahandskontraktet. Vi gifte oss 2008. Hyresvärden har nekat tillägga mitt namn på kontraktet men tillåter att jag betalar hyran genom autogiro. Vi tänker att skilja oss och bli sambor. Vi vill veta om jag fortsätter med samma rätt att bo på lägenhet - dvs, om jag har samma rättigheter som jag har som maka. Vi bråkar inte om lägenheten och båda fortsätter folkbokförde på adressen. Ingen av oss gifter sig med någon annan.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Dina frågor om rätten till bostad som make, respektive sambo, är reglerade i Äktenskapsbalken, respektive Sambolagen. För att du lättare ska få en överblick över hur din rätt till hyresrätten förändras om du skiljer dig från din man, kommer jag först att redovisa din rätt till lägenheten som make för att sedan redovisa din rätt som sambo och göra en jämförelse.

Din rätt till hyresrätten som make

Som gifta utgör lägenheten som ni bor i er ”gemensamma bostad” i lagens mening. Detta framkommer av ÄktB 7:4 p3. Vid en skilsmässa är det den make som bäst behöver den gemensamma bostaden som har rätt att få den enligt ÄktB 11:8. Detta gäller oavsett vem det är som står på hyreskontraktet och hyresvärden kan i detta fall inte förhindra ett övertagande av hyreskontraktet.

I ditt fall innebär detta att trots att det är din man som står på hyreskontraktet, har du rätt att själv ta över lägenheten vid en eventuell skilsmässa om du är i större behov av hyresrätten. Vem det är som är i störst behov av bostaden är en bedömning som måste göras i varje enskilt fall och jag kan därmed inte svara på hur bedömningen skulle göras i just din situation. Vid behovsprövningen ska dock alltid särskilt beaktas om barn finns i äktenskapet. Skulle du och din man ha barn, oavsett om dessa är gemensamma, är det som regel den av er som barnen främst kommer bo hos som får överta lägenheten.

Det bör påpekas att om ni vid en eventuell skilsmässa båda är överens om vem som ska få bo kvar, kan givetvis den personen också bo kvar. Är ni å andra sidan inte överens är det som nämnt ovan den av er som har störst behov av lägenheten som har rätt till den. Detta gäller oavsett om ni eventuellt tidigare skulle ha upprättat ett avtal om vem av er som vid en eventuell skilsmässa ska få behålla lägenheten.

Vid en makes eventuella bortgång gäller regeln om den make som bäst behöver bostaden endast för den efterlevande maken enligt ÄktB 11:8 3st. För din del innebär detta att om din man skulle gå bort har du rätten att överta lägenheten framför eventuella arvingar eller testamentstagare. Liksom ovan kan du göra ett sådant övertagande mot hyresvärdens samtycke.

Din rätt till hyresrätten som sambo

Skulle du och din man skilja er och bli sambos, minskar dina rättigheter till lägenheten.

Eftersom din man bodde i lägenheten först, är den inte ursprungligen införskaffad för er gemensamma användning. Lägenheten utgör därmed inte sk samboegendom och det är därmed inte den av er som behöver lägenheten bäst som erhåller den vid en separation. Istället minskar rätten för dig som inte står på kontraktet att få ta över lägenheten i jämfört med om ni förblivit gifta.

Som sambo har du vid en separation endast rätt att överta lägenheten i vissa sällsynta fall. Att du och din man har gemensamma barn och barnen huvudsakligen efter separationen ska bo med dig skulle kunna vara en godkänd anledning att få överta lägenheten. Tillskillnad från vad som nämnts innan gäller detta endast gemensamma barn och omfattar inte barn från tidigare förhållanden. Finns gemensamma barn inte med i bilden kan du som regel inte överta lägenheten annat än när synnerliga skäl talar för det, vilket framkommer av SL 22§. Detta är dock mycket ovanligt.

Skulle däremot din man avlida när ni lever som sambor har du precis som om ni vore gifta rätten att överta lägenheten.

Skulle ni som sambor vara överens om att du ska få ta över lägenheten, är detta genomförbart trots att du inte står på hyreskontraktet. Enligt JB 12:34 kan nämligen din man överlåta lägenheten till dig vid en separation.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det sägas att dina rättigheter till lägenheten är mycket starkare om ni fortsätter att vara gifta. Skulle ni som sambor separera och sedan vara oense om vem som ska få överta lägenheten är det som redovisats mycket svårt för dig att få bli den som bor kvar.

Utöver att dina rättigheter till lägenheten minskar om ni blir sambor, kommer även en del andra rättsförhållanden att förändras för er båda. Värt att nämna är att sambor inte ärver varandra, liksom den mindre bemedlade sambon är betydligt mer ekonomiskt oskyddad inför en separation än vad denne hade varit som make.

Min rekommendation till dig är därmed, om du inte redan har gjort det, att tillsammans med din man undersöka vilket skydd ni har som sambor i jämfört med om ni förblir makar, särskilt i förhållande till om ni skulle gå isär.

Bestämmer ni er ändå för att bli sambor rekommenderar jag er starkt att skriva ett samboavtal, liksom att kontakta hyresvärden igen för att se till få ditt namn tillagt på hyreskontraktet. Skulle hyresvärden neka detta än en gång har ni valmöjligheten att ta ärendet till Hyresnämnden.

Jag hoppas att jag lyckats svara på dina frågor och om ni skulle vilja ha hjälp att skriva ett samboavtal kan vi hjälpa er med det HÄR.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000