Rätten att ha husdjur i hyresrätten

hej, jag och min pappa bor i en hyresrätt som ägs av en man sen några månader tillbaka. jag vill jätte gärna skaffa husdjur men han har sagt att han inte vill ha husdjur i lägenheten. han har dock inte sagt någon anledning alls till det. kan han göra så? kan jag skaffa husdjur ändå? speciellt eftersom en stor del till varför jag vill skaffa husdjur är för att få en extra push och hjälp att ta mig ur en psykisk ohälsa.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Med hänvisning till hur du formulerat din fråga kommer jag i mitt svar till dig att utgå ifrån att du och din pappa är förstahandshyresgäster och "mannen" i frågan är er hyresvärd.

Frågor rörande hyresrätter regleras som regel i Jordabalkens tolfte kapitel. Detta kapitel brukar kallas för Hyreslagen. Hyreslagen är dock semidispositiv, vilket innebär att lagens bestämmelser på vissa förutbestämda sätt kan avtalas bort. Detta gör det t ex möjligt för hyresvärden och hyresgästen att avtala om egna hyresvillkor som ska gälla för just deras hyresförhållande.

Utgångspunkten i ditt fall är därför att du och din pappa är bundna av de villkor som uppställs i ert hyreskontrakt med mannen. Villkor rörande förbud mot innehav av husdjur är dock endast bindande om er hyresvärd har sakliga skäl för att uppställa ett sådant förbud. Sakliga skäl kan t ex vara att fastigheten ni bor i är anpassad för allergiker (JB 12:55 7st).

Med hänsyn till din situation rekommenderar jag dig därför att kontakta hyresvärden och fråga vad förbudet mot husdjur beror på. Samtidigt avråder jag dig ifrån att skaffa husdjur innan du sökt sådan kontakt. Skaffar du nämligen husdjur i strid mot ett förbud i hyreskontraktet, och hyresvärden har sakliga grunder för sitt förbud, begår du avtalsbrott genom anskaffandet. Anger hyresvärden ett skäl till förbudet som du är osäker på om huruvida det kan utgöra ett sakligt skäl, har du möjlighet att kontakta Hyresgästföreningen för hjälp i en sådan fråga.

Skulle fallet vara så att hyreskontraktet mellan er och hyresvärden inte omfattar några bestämmelser rörande innehav av husdjur, kan er hyresvärd inte ensidigt så här i efterhand införa ett förbud mot husdjur. Istället måste hyresvärden skriftligt meddela er att denne vill ändra hyresvillkoren (JB 12:54 1st). Ni och hyresvärden får sedan förhandla om förbudet, och kan ni inte enas får hyresvärden i sådana fall ansöka om ändring av hyresvillkoren hos Hyresnämnden. Först om Hyresnämnden skulle godkänna en sådan ansökan gäller förbudet mot husdjur mot er.

Bedriver er hyresvärd uthyrning som näringsverksamhet, och hen totalt hyr ut fler än två bostäder, har hyresvärden också möjlighet att införa ett förbud genom förhandlingsöverenskommelser i enlighet med Hyresförhandlingslagen (Hyresförhandlingslag 1§). Detta förutsätter dock att ert hyreskontrakt innehåller en sk förhandlingsklausul, samt att det finns en hyresgästorganisation med auktoritet att företräda hyresrätterna i den fastighet som er hyresrätt är belägen i. Skulle så vara fallet, kan ett förbud införas mot er vilja om din hyresvärd och den relevanta hyresgästorganisationen enas om ett sådant förbud.

Slutligen bör påpekas att även om du och din pappa inte skulle vara bundna av ett förbud mot husdjur, har ni om ni skaffar ett, ansvaret för att husdjuret inte stör grannar eller orsakar skador och olägenheter i gemensamma utrymmen (JB 12:25). Ni har även ansvaret för alla skador som husdjuret eventuellt orsakar inne i er hyresrätt (JB 12:25).

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000