Rätten att ärva sina föräldrar.

2016-10-16 i Bröstarvinge
FRÅGA
Kan min mor ta bort mej från fadersarvet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvsregler regleras i Ärvdabalken (ÄB) (här) och där regleras också frågor gällande vem som ärver från vem och hur det ska fördelas. I din fråga antar jag att det gäller ett arv efter din avlidna far och huruvida din mor kan bestämma över det. När din far avlider och det inte finns något testamente som reglerar fördelningen av arvet kommer bröstarvingar, barn till avlidne, vara de som har arvsrätt enligt den allmänna arvsordningen och dela lika på det arv som finns enligt 2 kap. 1 § ÄB (här). Dock finns det en regel som skjuter upp rätten för barn att få ut sin arvslott. Regeln gäller om den avlidne var gift, då har den avlidnes maka/make rätt att få ta del av arvet innan de gemensamma barnen enligt 3 kap 1 § ÄB (här). Dock gäller att när den efterlevande maken sedan avlider ska arvet från den först avlidne då fördelas till de kvarlevande barnen enligt 3 kap 2 § ÄB (här), ett så kallat efterarv. Man kan säga att den efterevande maken får ett tillfälligt arv, som sedan betalas tillbaka till barnen efter dennes död. Den efterlevande får inte göra vad som helst med det arv dom ärver om det ska gå i efterarv, tillexempel får denne inte testamentera bort den egendom som skulle tillfalla barnen vid den första makens bortgång, man brukar i generella termer prata om att en hälftendel av det som finns kvar efter den sist avlidna maken ska tillfalla barnen i ett efterarv 3 kap 2 § ÄB (här).

Så i ditt fall, om jag utgår från att det inte finns ett testamente och att dina föräldrar var gifta vid din fars bortgång, har din mor rätt att få hela arvet från din far till att börja med. Dock får hon inte testamentera bort egendom som du skulle haft rätt till när din far gick bort, utan det ska du få när din mor avlider. Alltså är hälften av det arv som kommer finnas kvar efter din mor arvet efter din far och det kan din mor inte ta bort dig ifrån.

Sedan finns det också en regel i svensk rätt som kallas laglott. En mor eller far kan aldrig helt skriva bort sina barn från ett arv i sitt testamente. Skulle det vara så att din mor inte vill att du ska ärva hennes del och vill testamentera bort den delen kan hon inte testamentera bort allt utan du har rätt till att få ut din laglott som ska utgöra hälften av det belopp som du skulle fått när man delar lika mellan arvingarna, detta enligt 7 kap 1 § ÄB (här).

För att sammanfatta, din mor kan inte ta bort dig från ett arv hon fått från din far, då du har rätt att få det i efterarv när din mor avlider. Hon har inte heller en laglig rätt att ta bort dig helt från sitt eget arv enligt regeln om laglott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (396)
2020-09-03 Hur regleras den legala arvsrätten för bröstarvingar?
2020-08-31 Vad händer med skulder vid dödsfall?
2020-08-30 Vem ärver det gemensamma huset om en sambo dör?
2020-07-31 Ärver bröstarvingar lika mycket?

Alla besvarade frågor (84138)