Rätten att ärva någons andel i aktiebolag respektive handelsbolag

FRÅGA
Hej. Min man äger ett fastighetsbolag med sin bror. Äktenskapsförord är registrerat och jag får ingenting vid dödsfall och skilsmässa. Våra 2 gemensamma barn ärver hans del om han dör. Kan de tvinga brodern att sälja fastigheterna för att få ut sitt arv? Min man och hans bror + ena son arbetar i en av fastigheterna. Det finns lån på bolaget. Jag frågar detta för mina barns räkning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ifall ni bara har ett äktenskapsförord och inget testamente är det inte bestämt att du inte ska ärva din make då han går bort. Äktenskapsförordet avgör bara vilken egendom ska vara enskild respektive giftorättsgods i bodelningen (7 kap 3 § ÄktB). Vem som sedan ärver är något som får regleras separat i ett testamente. Har detta inte gjorts kommer du att ärva din make om han går bort (3 kap 1 § ÄB). Du ärver då med fri förfoganderätt vilket innebär att du får förfoga över egendomen men inte testamentera bort det. Era gemensamma barn ärver sedan denna andel som ett efterarv då du går bort (3 kap 2 § ÄB).

Om ni har upprättat ett testamente kan det stämma att du inte ärver något vid din makes död, beroende på vad det står. Vad som händer med bolaget, oavsett om det är du eller dina söner som ärver bolaget, beror på om det är ett handelsbolag eller aktiebolag. Jag kommer nedan att gå igenom vad som gäller för de olika bolagsformerna.

Aktiebolag

Arvtagaren får i detta fall din makes del i bolaget, de aktier han äger. Din make kan dock ha reglerat vem som ska ärva dessa i ett testamente. Om det är någon av er som ärver får ni helt enkelt "ta över" hans äganderätt och blir delägare. Detta innebär att ni kan välja att sälja er del av bolaget om ni inte vill driva det vidare själva. Ni säljer då helt enkelt andelen i bolaget, den summa ni får beror på hur mycket den delen/aktierna anses värda helt enkelt. Hur det går till när man vill sälja sin del i bolaget regleras ofta i ett avtal mellan delägarna i bolaget.

Huruvida ni kan tvinga brodern att sälja fastigheterna eller inte beror lite på hur ägandet ser ut. Ifall det är själva bolaget som äger fastigheterna kan ni inte kräva att de ska säljas. Ni har bara rätt till vad er makes andel i bolaget är värd. Detta värde kan såklart vara högre eftersom bolaget äger fastigheter och ni får således ut mer. Ifall det däremot är din make som tillsammans med brodern står som ägare till fastigheterna kan ni tvinga brodern att sälja dessa för att få ut er del av arvet. Kan brodern köpa ut er på annat sätt är dock detta okej också, han behöver alltså inte nödvändigtvis sälja fastigheterna. Ni har dock oavsett vad rätt att få ut vad din make ägde i form av arv.

Eftersom bolaget var ett fastighetsbolag skulle jag anta att det är bolaget (som juridisk person) som äger själva fastigheterna. Detta innebär att ni inte kan kräva att bolaget ska sälja fastigheterna, det ni kan göra är att sälja din makes aktier helt enkelt. Sedan skulle ni kunna få igenom en försäljning av fastigheterna i egenskap av aktieägare i bolaget enligt aktiebolagsrättsliga regler. Detta har dock inte att göra med er rätt till din makes arv utan handlar om vad aktieägare får styra över i sitt bolag. De pengar som bolaget får för försäljningen av fastigheterna går dessutom tillbaka till bolaget och inte nödvändigtvis till aktieägarna.

Handelsbolag

Om det istället är ett handelsbolag din make och hans bror äger ser situationen annorlunda ut. Huvudregeln är att handelsbolaget ska träda i likvidation omedelbart om en delägare går bort (2 kap 26 § HBL). Din make och hans bror kan dock ha avtalat om annat som i så fall ska gälla istället. Att bolaget ställs inför en likvidation innebär att bolaget avslutar verksamheten, säljer av egendomen, reglerar skulderna och därefter delar ut eventuellt överskott. Detta ärver sedan din mans arvtagare, du eller dina söner (beroende på om testamente fanns, se resonemang högst upp). I detta fall kommer alltså fastigheterna att säljas av och hela bolaget att upphöra.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (949)
2021-08-01 Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?
2021-07-31 Hur kan man göra för att makens barn ska ärva så lite som möjligt?
2021-07-31 Vilket lands lag ska tillämpas på arv?
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (94603)